Bomen voor tuin, park en landschap
Bomen zijn meestal de meest duurzame planten voor bijen, maar dat zijn ze alleen op goede standplaatsen.
De bomen zijn voorlopig ingedeeld op 'inheemse' en 'uitheemse' bomen. Alleen bij de inheemse bomen worden de wilde bijen genoemd. Van de wilde bijen worden hommels het meest op bomen waargenomen. Substantieel bijenbezoek van wilde bijen is alleen van een klein aantal bomen bekend. Vrijwel zeker worden veel meer bomen door wilde solitaire bijen bezocht, maar het is vaak lastig om dat vast te stellen. Het is vaak alleen waar te nemen op laaghangende takken.
Meer over bomen
Berk van der et al. , 2002. Van den Berk over bomen. Van den Berk.
Copijn, J., L. Copijn, J. & M. Laméris (red.) et al., 2017. Het groene goud: 50 jaar boomverzorging in Nederland. Tast projecten voor tastbaar erfgoed.
Koster, A. 2017. Meer stadsbomen voor bijen, minder concurentie. Groen 73 (5): 30-35.
Loon, A. van, 2003 Ruimte voor de stadsboom: betekenis, groeiplaatsinrichting, sortiment, methodiek en beleid. Blauwdruk, Wageningen.
Janson, T.J.M., 1994. Stadsbomenvademecum. IPC Groene Ruimte, Arnhem.

Mader, G. & L. Neubert-Mader, 2004. Bäume - Gestaltungsmittel in Garten, Landschaft und Städtebau. Deutsche Verlag-Anstalt, Stuttgart.

Warda, H-D., 2002, Das grosse Buch der Garten- und Landschaftsgehölze. Bruns Planzen.