Terug naar uitheemse soorten voor bijen
Bomen zijn meestal de meest duurzamen planten voor bijen, maar dat zijn ze alleen op goede standplaatsen.
Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar:
Annemiek van Loon , 2003 Ruimte voor de stadsboom: betekenis, groeiplaatsinrichting, sortiment, methodiek en beleid. Blauwdruk, Wageningen.
T.J.M. Janson, 1994. Stadsbomenvademecum. IPC Groene Ruimte, Arnhem.