Nederlandse naam  
Inheemse soorten
Heesters
Brem - - #
  Bremzandbij #
Gaspeldoorn -  
  Grasbij T
  Geelstaartklaverzandbij #
Hulst  
  Roodgatje T
  Vosje T
  Viltvekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Rosse metselbij T
Klimop -  
  Klimopbij #!.T
Taxus -  
Halfheesters-Dwergheesters
Erica tetralix  
  Ericabij (geen foto)  
Gamander B
  Grote wolbij TB
  Andoornbij TB
Rode bosbes #
  Bosbesbij #!
Wilde tijm wb
Vaste planten
Engels gras  
Geel zonneroosje  
  Rosse metselbij T.B
  Grasbij T
  Viltvlekzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
Muurbloem  
  Rosse metselbij TB
  Gewone sachembij TB
Tripmadam  
  Tuinmaskerbij TB
  Gewone dwergzandbij T
  Gewone geurgroebij  
  Grote bladsnijder TB
Wit vetkruid B
  Gewone maskerbij T.B
  Kortspriet maskerbij B
  Weidemaskerbij T.B
  Tuinmaskerbij T.B
  Gewone dwergzandbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
Klimplanten
Klimop - #
  Klimopbij #.T
Uitheemse soorten
Heesters
Abelia x grandiflora  
Amerikaanse sering  
  Asbij T
  Roodgatje T
Choisya  
Cistus  
Dwergmispel wb
Escallonia  
Eucryphia  
Glansmispel  
  Asbij T
  Meidoornzandbij T
  Gewone dwergzandbij T
Haagliguster  
Ierse heide  
Kamperfoelie (L.nit.)  
  Bruine rouwbij  
Kardinaalsmust (E.fort)
Laurierkers wb
Mahonie (M.aqui)  
  Gewone dwergzandbij T
  Roodgatje T
  Vosje T
  Wibaardzandbij T
  Zwartbronsen zandbij T
Mahonie (M.med)  
Olijfwilg (E.ebb)  
Rozemarijn B
  Blauwe metselbij BT
  Gehoornde metselbij BT
  Rosse metselbij BT
  Gewone sachembij BT
Rhododendron (alg)  
Schijnels  
Schijnhulst  
Skimmia  
Sneeuwbal (V.tinus)  
  Asbij T
  Meidoornzandbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Voorjaarsheide  
Vleesbes?  
Zuurbes (B,jul)  
  Vosje T
Zuurbes (B.veit.)  
Halfheesters-Dwergheesters
Pachysandra  
Wijnruit  
  Tuinmaskerbij BT
  Gewone maskerbij BT
Vaste planten
Aubrietia  
  Grasbij  
Kerstroos (H.arg)  
Kerstroos (H.niger)  
Moederplant  
  Tweekleurige zandbij  
  Tuinmaskerbij  
Randjesbloem (A. cauc.) wb
Randjebloem (A.proc.)  
  Grijze rimpelrug T
  Tweekleurige zandbij T
  Vosje T
  Rosse metselbij B
Vetkruid (S.kamt.) TB
  Tuinmaskerbij  
Waldsteinia  
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Witbaardzandbij T
  Gewone geurgroebij T
Klimplanten
Groenblijv.kamperfoelie  
Kardinaalsmust (E.for.)  
   
Terug
Groenblijvende bijenplanten
Overzichtabel Legenda