Terug
Nederlandse namen
Alfabetisch overzicht
Overzichtstabel
 
Bij een aantal plantensoorten zijn de bijen alleen per genus genoteerd. Deze zijn niet in het overzicht opgenomen, maar worden wel in de beschrijving genoemd.
 
Wetenschappelijke namen
Alfabetisch overzicht
Overzichtstabel
 
Overige soorten