Wintergroene planten voor bijen
Groenblijvende planten worden om allerlei redenen aangeplant. Veel van deze planten vormen een goede schuil en nest gelegenheid voor vogels en leveren ook nectar en stuifmeel aan bijen. Voor tuinliefhebbers die van wintergroene tuinen houden en ook de bijenstand willen bevorderen is er voldoende keus.
Alle genoemde planten worden door honingbijen bezocht en de meeste ook door hommels. Op de meeste planten, ruim. 60%, zijn ook wilde, solitaire bijen waargenomen. Het is duidelijk dat de inheemse planten drukker worden bezocht dan de uitheemse soorten. (Zie verder motivatie startpagina uitheemse bijenplanten)
Let op: Alleen bij de Nederlandse plantennamen worden de wilde solitaire bijen genoemd die op deze planten zijn waargenomen. Kijk op de verspreidingskaartjes om te zien op deze bijen in de omgeving voorkomen.
Legenda en Bijenbezoek
  T De bij komt ook in tuinen voor
  # Achter de plantennaam: plant is belangrijk voor gespecialiseerde bijen.
  #! De bij is voor stuifmeel geheel afhankelijk van deze soort of van de soorten van één plantengeslacht: bijvoorbeeld klokjes (Campanula) of reseda (Reseda).
  # Een van de planten van een plantenfamilie waar de bij voor stuifmeel van afhankelijk is. In principe beschikt de bij over meer planten om te foerageren en is daardoor minder afhankelijk of kwetsbaar.
    In de praktijk zijn deze bijen lokaal vaak geheel van één of enkele soorten van een familie afhankelijk. Verkeerd beheer leidt dan tot direct verdwijnen van de bij! Op papier lijkt de bij dan minder kwetsbaar dan in de praktijk.
  B
Belangrijke plant voor bijenhotels; soms alleen voor nectar. Een combinatie van deze planten bij voorkeur aanplanten. Let op!: voor tuinplanten geen of zo min mogelijk dubbelbloemige kweekvormen.
   
  wb Wilde bijen wel waargenomen, maar niet genoteerd, gefotografeerd of gedetermineerd.
    Een combinatie van 10 tot 15 (ook niet winter groene) planten of meer vergroot de kans op succes enorm. Werk als dat mogelijk is samen met de buren. ( eventueel de over-, achterburen of die van een paar tuinen verder op).