Klim- en gevelplanten voor bijen
Klimplanten hebben een grote invloed op het straatbeeld. Het zijn zeer efficiënte elementen om het straatbeeld te vergroenen. Vooral in combinatie met andere planten, kunnen stenige straten worden omgevormd tot tuinstraten. De meeste toegepaste klimplanten zijn dracht- en hommelplanten, die vaak ook wilde solitaire bijen aantrekken. Meestal trekken ze ook vogels aan. Niet alleen om te foerageren, maar ook om te nestelen.