Tartaarse esdoorn - Acer tataricum subsp. ginnala
Zeepboomfamilie - Sapindaceae: voorheen Esdoornfamilie - Aceraceae
Bijenplant, drachtplant, hommelplant
Een boom of heester
Bloeiperiode: mei-juni
Bloem: geelwit, bloeiwijze een opgaande pluim
Blad: iets langwerpig, al of niet zwak gelobd en aan de top toegespitst, bladrand dubbel gezaagd, herfstkleur oranje rood
Vrucht: vleugels in een scherpe hoek en rood verkleurend
hout: schors bruingrijsachtig en in kleine stukjes afschilferend, twijgen roodbruin aan de top soms kort klierachtig behaard
Hoogte: tot 8,0m
 
 
Milieu en groeiplaats: min of meer vochthoudende, matig voedselrijke, zwak zure tot neutrale bodems; zon.
Herkomst: Zuidoost-Europa, Zuidwest Azië
Toepassing: parken, grote tuinen, openbaar groen.
Beheer: eventueel verjongingssnoei.
Wilde solitaire bijen
Zandbijen - Andrena
  Asbij A. cineraria  
  Donkere rimpelrug A. bimaculata  
  Grasbij A.flavipes  
  Grijze rimpelrug A. tibialis  
  Grijze zandbij A. vaga  
  Roodbuikje A. ventralis  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
  Vosje A. fulva  
Overige bijen
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Wespbijen Nomada  
Opmerking bezoek wilde bijen en honingbijen: Vooral de heester in Oosterbeek laat zien hoe drachtplanten werken. In de termen van Hans-Dieter Warda (2002) gaat het hier om een insectenmagneet. Naar schatting zijn in totaal in ca. 4 uur verdeeld over 3 dagen tussen de 20-25 soorten (inclusief hommels) wilde bijen op deze plek waargenomen. Dit is een zeer respectabel aantal. Maar dit wordt voornamelijk bepaald door de plek. De heester staat hier bij een spoorlijn grenzend aan een bosrand en een tuinrijke woonwijk met grote en oude tuinen, op korte afstand komen er ook begraasd grasland voor. Van uit oogpunt van bijen is de verscheidenheid aan biotopen zeer groot. Op plekken waar deze biotopen ontbreken werkt zo'n insectenmagneet niet. Verder viel op dat de heester zeer druk door honingbijen werd bevlogen, maar dat de wilde bijen die hier bij honderdtallen voorkwamen zich niets van de honingbijen aantrokken. Wat foerageren betreft was hier geen spoor van concurrentie waar te nemen!
Dracht: nectar en geelwit stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5
 
Acer tataricum als boom in Veenendaal
 
Acer tataricum als sterk uitgegroeide heester in Oosterbeek
 
Fragment heester (hier zijn alle genoemde bijen in de 2e helft van mei 2012 gefotografeerd of gezien) Terug
 
Fragment heester
 
Bloeiwijze
 
Blad -
 
Top twijg
 
Vruchten -
 
Vruchten
 
Honingbij-
 
Honingbij -
 
Honingbij
 
Een (koekoeks)hommel (verder ook gezien: aard-, boom-, weide, steen- en akkerhommel)
 
Asbij (Andrena cineraria)
 
Grijze zandbij (Andrena vaga)
 
Roodgatje (Andrena haemorrhoa)
 
Roodgatje (Andrena haemorrhoa)
 
Witvlek zandbij (Andrena nitida)
 
Grijze rimpelrug (Andrena tibialis)
 
Donkere rimpelrug (Andrena bimaculata)
 
Roodbuikje (Andrena ventralis) -
 
Roodbuikje (Andrena ventralis)
 
Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium) -
 
Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium)
 
Rootpotige groefbij (Halictus rubicundus)
 
Wespbijen (Nomada) (verschillende soorten zijn waargenomen)
 
Rosse metselbij (Osmia rufa)