Kromhals - Anchusa arvensis
Ruwbladigefamilie - Boraginaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: mei oktober
Bloem: blauw, bloeiwijze een schicht
Blad: langwerpig tot iets lijnvormig, gegolfd, gekroesd en onregelmatig getand.
Vrucht: een splitvrucht
Overige: plant ruw behaard
Hoogte: 0,15-0,5 m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge, schrale tot matig voedselrijke, leemhoudende zandgrond en kalkarme rivierklei; op open bodems; in akkers, langs duinpaden en (vaak talrijk) duinranden, in open bermen, in volkstuinen en op braakliggende terreinen; zon.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in het duin- en rivierengebied en de zand­grondgebieden in Zuid- en Midden-Nederland.
Toepassing: zaadmengsel, akkerranden.
Beheer: bodem openhouden.
Wilde solitaire bijen
  onder meer wolbijen Anthidium  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1.
 
Platen - (bron links:Flora Batava Jan Kops et al.; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz )
 
Bloem en blad
 
Bloeiwijze