Valse kamille - Anthemis arvensis -
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: lintbloemen wit, bloembodem kegelvormig en bezet met langwerpig stroschubben die in een stekelpunt uitlopen; bloeiwijze een alleenstaand hoofdje
Blad: langwerpig, geveerd met lijnvormige, spitse slippen
Vrucht: een nootje
Overige: plant sterk vertakt
Hoogte: 2-0,4 m
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vrij droge, zwakzure, matig voedselrijke tot schrale zandige en lemige bodems; vooral in akkerranden en akkerreservaten, open gronden en langs spoorwegen; zon.
Verspreiding in Nederland: minder algemeen op de zand en leemgronden ten zuiden van de Overijsselse vecht; elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Toepassing: tuinen, bloemenmengsels voor stadsbermen.
Beheer: bodem openhouden.
Wilde solitaire bijen
  Grasbij Andrena flavipes  
  Meidoornbij Andrena carantonica  
  Wormkruidbij Colletes daviesanus  
  Tronkenbij Heriades truncorum  
Dracht: honingbijen n.p plant. Hb. 1

Plaat: Valse kamille - Anthemis arvensis - (bron : Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen)
 
Plaat Valse kamille - Anthemis arvensis - (bron: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Plant
 
Fragment
 

Een akkerrand in Noord-Frankrijk

 
Fragment
 
Fragment met grote klaproos
 
Een braakliggende akker
 
Valse kamille langs het spoor
 
Valse kamille langs het spoor
 
Een zandbij (Andrena carantonica)
 
Een zandbij (Andrena carantonica)
 
Honingbij