Wondklaver - Anthyllis vulneraria
Vlinderbloemfamlie - Fabaceae
Hommelplant, bijenplant, vlinderplant, drachtplant
Een overblijvende (kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: mei-juni.
Bloem: bloem geel, soms rood aan-gelopen, in het buitenland geregeld rood; bloeiwijze een hoofdje vaak 2 of 3 bij elkaar; afzonderlijke bloemen voor grootste deel door een opgeblazen pluizige witachtige kelk omgeven; schutblad handvormig gedeeld
Blad: rozetbladeren oneven geveerd, 5 tot 7 blaadjes, een langwerpig topblaadje, stengelbladeren diep veervormig gedeeld (9 tot 15-tallig)
Vrucht: een meestal eenzadige peul
Overige: stengels dicht zijdeachtig behaard, liggend en uitgespreid
Hoogte: 0,15-0,6
Milieu: meestal op droge, voedselarme kalkhoudende zandige bodems; op min of meer open gronden; in grazige vegetaties in de duinen, en in wegbermen door de duinen; verder veel op spoorwegemplacementen in Noord- en Zuid-Holland die met duinzand zijn aangelegd (tot 1995 waargenomen) en in Zuid-Limburg; op spoorwegterreinen ook als pionierplant die als zodanig tientallen jaren kan standhouden. Op het spoorwegterrein van Schiedam-Centraal was de soort al voor 1990 aanwezig, leek al verschillende keren helemaal verdwenen, maar kwam in de zomer van 2012 nog steeds talrijk voor; dit geldt nog sterker voor andere spoorweg emplacementen waar de soort zich vrijwel zeker meer dan een halve eeuw kon handhaven; open plekken voor nieuwe kieming zijn daarvoor wel noodzakelijk; zonnig.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in de kuststreek ten zuiden van bergen en in Zuid-Limburg. Op de meeste spoorwegemplacementen is wondklaver verdwenen of sterk terug gedrongen, onder meer door aanleg van parkeerplaatsen.
Toepassing: tuin; steen, ook uitgezaaid in stadsbermen, maar verdwijnt meestal volledig na 3 tot 10 jaar. Onder natuurlijke omstandigheden is wondklaver al een soort die geregeld verdwijnt; in ingezaaide bermen en graslanden is dat veel sterker.
Beheer: maximaal eenmaal per jaar in de nazomer maaien. Waar deze soort veel voorkomt en de vegetatie niet gesloten is, is jaarlijks maaien niet noodzakelijk; nu en dan de bodem open houden.
Wilde solitaire bijen: nog niet waargenomen; volgens Westrich (1989) mooie sachembij (Anthophora aestivils) maar die komt in Nederland waarschijnlijk niet voor.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1. Waar bijenvolken in de buurt staan zal de plant drukker worden bezocht.
 
Platen wondklaver (Bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885; rechts: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Platen wondklaver (Bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora.)
 
Bloeiwijze
 
 
Bloeiwijze van opzij
 
Plant
 
Fragment van een duinvegetatie
 
Einde spoowegperron
 
Een berm Amstelveen: wondklaver verdwijnt meestal volledig na 3-10 jaar
 
Een middenberm in Amstelveen
 
Akkerhommel
 
Akkerhommel - volgende foto
 
Akkerhommel
 
Bloeiwijze met een blauwtje