Zwarte appelbes - Aronia x prunifolia
Rozenfamilie - Rosaceae
Drachtplant
Een heester
Bloeiperiode: mei - juni
Bloem: wit, bloeiwijze een tuil, de stelen (assen) wollig tot dun behaard, helmknoppen paarsrood
Blad: langwerpig tot-eirond, bladrand fijn gezaagd; jonge bladen wollig behaard, later kaal wordend; middennerf bovenkant blad met rode, korte tot langgerekte klieren, herfstkleur rood
Vrucht: besachtige eerst rood, later zwart verkleurend
hout: jonge twijgen wollig behaard en kaal wordend
Hoogte: 0,5-2,5
Opmerking: een heester met lange wortel uitlopers
Milieu en groeiplaats: natte, zwak zure, voedselarme tot iets voedselrijke bodems; in verland laagveen, zonnig-licht beschaduwd. Laagveenmoerassen. veenmosrietland, bossen (langs bospaden en open plekken in moerasbossen), bosranden, struwelen, zeeduinen (binnenduinrand) en natte heide
Herkomst: Noord-Amerika; verwilderd en ingebrugerd.
Toepassing: tuinen, openbaar groen in vakbeplantingen.
Beheer: vorm-. verjongingssnoei.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Fragment vakbeplanting
 
Bloeiwijze
 
Bloeiwijze
 
Honingbij
 
Honingbij