Zwanenbloem - Butomus umbellatus -- (Zwanenbloemfamilie - Butomaceae)
Platen Bloem Bloeiwijze
Knopstadium Boerensloot Een fragment
Een spoorsloot Aardhommel Honingbij
   
   
Zwanenbloem - butomus umbellatus Terug
Drachtplant, hommelplant, (bijenplant)
Zwanenbloem is een overblijvende moeras- en oeverplant en drachtplant die in de periode van juni-september bloeit.
Kenmerken: bloem roze vaak sterk verblekend; 6 gelijkgekleurde bloembladen, meeldraden en 9 (of 6); bloeiwijze schermvormig en eindelings aan een zeer lange stengel; vrucht: kokervormig; met lange opstaande lijnvormige op doorsnee min of meer driekantige bladen; hoogte 0,5-1,5 m.
Milieu: in zoete tot zwak brakke voedselrijke wateren en in verlandingsvegetaties; op zandgronden met een (dunne) baggerlaag; in sloten, plassen, kanalen, spoorsloten, stadsvijvers en singels; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: algemeen in het laagveen-rivierengebied en Noord-Nederland; elders vrij zeldzaam of ontbrekend.
Toepassing: tuin- en stadsvijvers
Beheer: geregeld schonen, liefst gefaseerd.
Wilde solitaire bijen: (alleen op afstand gezien zandbijen en/of groefbijen; behangersbijen).
Dracht: nectar en geel/geeloranje stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
Opmerking: kan in sloten en uiterwaarden over honderden meters dominant voorkomen. Wettelijk beschermde soort.
Platen Zwanenbloem - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora) Terug
 
Zwanenbloem met sterk verblekte bloembladen Terug
 
Bloem met aardhommel Terug
 
Bloeiwijze Terug
 
knopstadium Terug
 
Een boerensloot met zwanenbloem in Friesland Terug
 
Een fragment Terug
 
Een spoorsloot in Leeuwarden Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Aardhommel Terug