Zeeraket - Cakile maritima
Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae-
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, vlinderplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-oktober.
Bloem: lila, kroonbladen twee keer zo lang als de kelkbladen
Blad: de onderste bladen veerdelig de bovenste lijnvormig; de bladen en stengels zijn min of meer succulent (dik en sappig).
Vrucht: een tweeledige, dik gesteelde, succulente hauw (doosvrucht); krijgt bij rijping een kurkachtige wand, waardoor de vrucht kan blijven drijven.
Plant: plant bleekgroen, kaal en succulent; stengels liggend tot opgaand.
Hoogte: 0,1-0,5 m, lengte stengels tot ca. 1m.
Opmerking: de bloemen hebben een honingachtige geur.
Milieu en groeiplaats: overwegend droge, overstuivende, zoute zandgrond; voornamelijk langs het strand op vloedmerken en strandopgangen op plekken waar ruw organisch materiaal (zeewier, wrakhout, maaisel etc.) door zand wordt overstoven; ook vaak op en bij primaire zeeduintjes; in de Randstad langs wegen, op spoorwegemplacementen en op haventerreinen; daar gewoonlijk met zand aangevoerd; zon. Vooral op de Wadden eilanden kan strandraket in sommige jaren over kilometers dominant voorkomen.
Verspreiding in Nederland: algemeen langs de zeereep, in steden en andere woonkernen langs de kust; in de Randstad vooral in industrie- en havengebieden (vooral in de jaren tachtig talrijk)
Fauna: wilde solitaire bijen, hommels, honingbijen, vlinders (geldt zowel voor het strand als voor habitats in het binnenland). De foto's van de wilde bijen op deze pagina zijn genomen in het binnenland, van de honingbijen zowel op het strand als in het binnenland. In goede vlinderjaren kunnen vlinders op het strand talrijk voorkomen.
Toepassing: vooral in heemtuinen en kruidentuinen, tuinen op duinzand langs de kust.
Beheer: beheer is overbodig. Het verdwijnen van deze plant in het binnenland is een natuurlijk proces en ligt voor de hand. Door de bodem licht te bewerken (in heemtuinen bijvoorbeeld) kan de soort mogelijk nog enkele jaren stand houden.
Wilde solitaire bijen:
  Gewone dwergzandbij Andrena minulutla  
  Grasbij Andrena flavipes  
  Wimperflankzandbij Andrana dorsata  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb1-5. In principe is zeeraket ook op het strand een uitmuntende drachtplant, maar het functioneren als drachtplant hangt sterk af van de weersomstandigheden en het aantal planten. Als de plant massaal voorkomt en vooral niet te hard waait kan de plant druk (hb4) door honingbijen worden bezocht dit was het geval op Texel. De plant kan over enkele honderden meters tot 3-5 m breed dominant voorkomen, maar kan ook snel verdwijnen bij stormachtige wind tijdens springtij. ---
 
Platen - (bron links: Flora Batavia Jan Kops et al.; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Bloeiwijze
 
Bloem
 
Fragment plant
 
Een overstoven plant
 
Plant op het strand
 
Fragment plant
 
 
 
Strandraket in de hoogste overstoven vloedmerk op Vlieland (2015)
 
 
 
 
Honingbijen
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Aardhommel
 
Grasbij (vr) Andrena flavipes
 
Grasbij (vr)
 
Grasbij (vr)
 
Grasbij (vr)
 
Gewone dwergzandbij (vr)
 
Gewone dwergzandbij (vr)
 
Wimperflankzandbij (vr) - Andrena dorsata
 
Wimperflankzandbij (vr)
 
Wimperflankzandbij (vr)
 
Gewone geurgroefbij (vr) Lassioglossum calceatum
 
Gewone geurgroefbij (vr)
 
Parkbronsgroefbij (vr) Halictus tumulorum
 
Heivlinder
 
Heivlinder