Gewone dotterbloem - Caltha palustris ssp. palustris
Ranonkelfamilie - Ranunculaceae
Hommelplant,  drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: april - mei
Bloem: geel, bloembladen 5, bloeiwijze alleenstaand stengels vertakt
Blad: breed en hartvormig
Vrucht: kokervrucht
Overige: de knopen van de stengels vormen geen wortels, spindotterbloem doet dat wel; een polvormende plant
Hoogte: 0,2-0,6 m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte tot drassige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, weinig of onbemeste bodems; niet op zeeklei; in drassige graslanden, boezemlandjes en plasbermen, rietvegetatie langs slootkanten, in greppels, spoorsloten en in lichte natte elzenbosjes; indicator voor kwelwater; zon tot licht beschaduwd; zoutmijdend.
Verspreiding in Nederland: nog vrij algemeen, maar zeldzamer wordend.
Toepassing: vijverkanten, tuinen, heemparken; zaait zich in tuinen uit, maar loopt ook vaak terug; in tuinen eventueel scheuren en opnieuw aanplanten.
Beheer: hoge grondwaterstand handhaven, geen verontreinigd of organisch belast water inlaten; niet bemesten (gevoelig voor fosfaat- en stikstofbemesting). Graslanden, afhankelijk van de grondwaterstand, een of twee per jaar maaien; bij een maaibeurt eind juli-augustus. De data bij twee maaibeurten is sterk afhankelijk van de soorten waar mee dotterbloem samengroeit; indien orchideeën aanwezig zijn kan eind juli-half augustus worden gemaaid (in de stad twee weken eerder) met een tweede maaibeurt in oktober; langs sloot en vijverkanten kan de soort in de tweede helft van juni worden gemaaid. Bij het schonen van sloten moeten de kanten worden ontzien; glad maaien van de kanten en de taluds heeft geen zin. In natte terreinen is met zware machines niet te maaien; kleine terreinen zouden daarom beter met de zeis of met de bosmaaier kunnen worden gemaaid; als het niet anders kan met de lichtste eenassige maaimachine met de vingerbalk. Wettelijk beschermde plant
Wilde solitaire bijen: nog niet waargenomen.
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 (in tuinen meestal alleen in de buurt van een bijenvolk.
 
Platen Gewone dotterbloem - Caltha palustris ssp. palustris -(bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W.Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz) meer platen
 
Platen Gewone dotterbloem - Caltha palustris subsp. palustris - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Bloeiwijze Gewone dotterbloem
 
Bloem
 
Fragment plant
 
Plant in rietkraag
 
Een nat hooiland langs de Vlaardingse Vliet
 
Een boezemlandje in Maasland
 
Boezemland in Maasland
 
Boezemland met rietvegetatie en gewone dotterbloem in Maasland
 
Flevoland: Oever van het Ketelmeer
 
Greppel met gewone dotterbloem, in de wei groeit scherpe boterbloem (Veenendaal)
 
Een elzenbroekbosje met gewone dotterbloem (Beatrixpark Schiedam) -
 
Elzenbroekbos Kasteel Middachten (De Steeg) -
 
Elzenbroekbos Winterswijk
 
Nat hooilandje in het Holypark in Vlaardingen
 
Een greppel met dotterbloem
 
Senioren en verzorgingsflats in Amstelveen met een zeer nat grasland ca.1990
 
Senioren en verzorgingsflats in Amstelveen met een zeer nat grasland 2017
 
 
 
Het Meanderpark in Amstelveen met gewone dotterbloem en gagel
 
Het heempark lang de bloemendaalse weg in Gouda
 
Een bedrijfstuin In Schiedam
 
Een achtertuin op natte bodem
 
Een achtertuin op natte bodem
 
Een watertuin ( en tuin bij een woonboot) in Amsterdam
 
Honingbij
 
Honingbij