Grasklokje - Campanula rotundifolia-
Klokjesfamilie - Campanulaceae ----
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-oktober
Bloem: blauw, bloeiwijze een armbloemige pluim

Blad: de onderste stengelbladen met hartvormige voet en een gekartelde of getande bladrand, naar boven toe lancetvormig en gaafrandig

Vrucht: doosvrucht
Overige: plant kaal
Hoogte: 0,15-0,4 m
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: droge tot vochthoudende, voedselarme tot iets voedselrijke, zandige bodems of stenig substraat; in grazige vegetaties, in graslanden, grazige plaatsen onder laanbomen, weg-, kanaal- en spoorbermen, op spoor- en rivierdijken, droge greppelkantjes, spoorwegemplacementen, tuinwallen en oude, verweerde muren; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: grasklokje is een is een soort die we zelden massaal aantreffen; vrij algemeen, maar in veel streken achteruitgaand; vrij algemeen op de hogere gronden in het binnenland, in het rivieren- en het duingebied.
Toepassing: tuinen, rotstuinen.
Beheer: onder normale omstandigheden op z'n vroegst in september maaien; indien twee maaibeurten noodzakelijk zijn, de eerste maaibeurt niet later dan 15 mei en met een maaihoogte van 10 cm. De plant kan zich dan nog herstellen voordat de insecten beginnen te vliegen. Wettelijk beschermde plant.
Wilde solitaire bijen:
  Klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis Zijn afhankelijk van het genus Campanula
  Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi
  Kleine klokjesbij Chelostoma campanularium
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
  Ericabij Megachile analis  
  Grasbij Andrena flavipes  
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio  
  Glanzende bandgroefbij Lasioglossum zomulum  
Dracht: nectar en witachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3
 
Grasklokje - Campanula rotundifolia

 

Grasklokje: bloeiwijze (Bron plaat:C.A.M. Lindman1917-1927: Bilder ur Nordens Flora)
 
Grasklokje in weiland
 
Grasklokje in de berm van een snelweg
 
Grasklokje langs landweg
 
Grasklokje in de berm beschaduwde berm
 
Grasklokje op een spoorwegemplacement
 
Grasklokje in een spoorberm
 
Griftpark Utrecht 2016
 
Fagment
 
Grote klokjesbij
 
 
 
 
Grote bladsnijder
 
Honingbijen