Herderstasje - Capsella bursa-pastoris
Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae ---
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: maart-december; bloeit in zachte winters het hele jaar door.
Bloem: wit, kelkbladen vaak met rode rand, bloeiwijze een tros
Blad: onderste bladen in een rozet en zeer gevarieerd, omgekeerd eirond-lancetvormig, gaafrandig tot veerdelig; blaadjes behaard, stengelbladen langwerpig met een pijlvormige, stengelomvattende voet
Vrucht: hauwtje; omgekeerd driehoekig-hartvormig
Hoogte: 0,1-0,5 (0,7) m
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, (zeer) voedselrijke en veelal betreden en omgewerkte bodems; in tuinen, stadsplantsoenen, boomspiegels, grasvelden, op allerlei verhardingen en braakliggende terreinen; zonnig.
Verspreiding in Nederland: zeer algemeen.
Toepassing: geen speciale toepassing.
Beheer: Vaak een tegen van bodem verdichting en andere mechanische storing.
Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena) 1 x talrijk waargenomen in de Amerongse Bovenpolder op een hoge zandige plek (oeverwal); groefbijen, lasioglossum.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 in de omgeving van een bijenstal.
Platen Herderstasje (Bron: Plaat links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; Plaat rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora (1901-1905))
 
Bloeiwijze en hauwtjes
 
Hauwtjes
 
Aardhommel
 
Aardhommel
 
Een zandbij
 
Een zandbij
 
Een zandbij