Pinksterbloem - Cardamine pratensis
Kruisbloemfamilie-Brassicaceae
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: april-juni
Bloem: roze tot wit, kroonbladen donkerder geaderd
Blad: stengelbladeren smal en lang; rozetplant, rozetbladeren geveerd en met een groot topblaadje
Vrucht: een hauw
Hoogte: 0,2-0,5 m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte tot vochtige, voedselrijke bodems; op vrijwel alle bodems; in onbemeste tot licht bemeste grasvelden, bermen, langs sloot- en vijverkanten, in greppels, in natte tot vochtige goed lichtdoorlatende bosjes en in stadsplantsoenen; zonnig-beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: algemeen. Tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw was de soort dun verspreid in het agrarische cultuurlandschap en ontbrak vrijwel in de stad. Door verbetering van het beheer is de soort in aantal zeer sterk toegenomen vooral ook in het stedelijk gebied zoals onder meer uit onderstaande foto's blijkt.
Fauna: is waardplant van Oranjetip. Vooral in kleinschalige situaties waar grasland met houtige begroeiing (singels, houtwallen, heggen) wordt afgewisseld is pinksterbloem van betekenis voor wilde bijen en vlinders. Ook in stedelijke situaties kan pinksterbloem van betekenis zijn voor oranjetip. Op de foto van de rotonde is oranjetip in 1991 verschillende keren waargenomen. In parken in de gemeenten Zwolle, Sneek en Leeuwarden werd in 1995-2000 werd oranjetip verschillende keren parend waargenomen en in het Rasterhofpark in Sneek kwamen zelfs tientallen exemplaren van deze soort voor.
Toepassing: kan ook in tuinen worden uitgezaaid of aangeplant. OPMERK: zeer reproductief in vochtige tuinen; kan, wegens het wortelen op de 'knopen' van de veerdelige bladen, een lastig onkruid zijn tussen lage planten.
Beheer: De bermen en graslanden waar deze soort voor komt worden op natte bodems in augustus-september gemaaid; op vochtige bodems rond half juli en september - begin oktober. Pinksterbloem is een van de eerste soorten die onder invloed van ecologisch groenbeheer aspectbepalend kan worden. De meeste foto's in de bebouwing zijn rond 1990 gemaakt.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Asbij A. cineraria  
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Goudpootzandbij A. chrysosceles  
  Grasbij A. flavipes  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
Overige bijen
  Groefbijen lasioglossum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3-5.
 
Plaat pinksterbloem (Bron: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885)
 
Onderkant van een jong blad van pinksterbloem; deze wortels ontstaan zowel op vochtige als op natte bodems. De wortels zullen nog verder toenemen
 
Pinksterbloem met bloemen en knoppen
 
Volledig in bloei
 
Bloem
 
Agrarisch gebied - In het agrarisch gebied is pinksterbloem meestal beperkt tot smalle randen
 
 
Pinksterbloem in een extensief beheerd hooiland bij Langbroek
 
Pinksterbloem in een extensief beheerd hooiland bij Langbroek
 
Pinksterbloem in een extensief beheerd hooiland in de achterhoek
 
Bennekomse Meent 2017 - De Bennekomse Meent en Binnenveldse Hooilanden van de wageningse Binnen veld(zie foto's hier onder) worden ecologisch beheerd.
 
Binnenveld 2017
 
 
 
Rijndijk bij Amerongen
 
Rijndijk bij Amerongen
 
Pinksterbloem in een berm in het agrarische landschap
 
Fragment van een vegetatie met pinksterbloem
 
Een ecologisch beheerd vijverkantje met pinksterbloem
 
Rond 1990 werd in veel gemeenten ecologisch groenbeheer in kleine stapjes ingevoerd
 
Veenendaal 2017
 
 
Een stadsberm met pinksterbloem
 
Pinksterbloem langs een parkstrook: goed voor wilde bijen en vlinders
 
Een aspectbepalend beeld van pinksterbloem in een stadswijk
 
Pinksterbloem rondom een kunstwerk
 
Pinksterbloem langs een parkstrook bevordert wilde bijen en vlinders
 
Pinksterbloem in de vegetatie van een rotonde. Hier is onder meer oranjetip gezien
 
Grasbij
 
Grasbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Oranjetip (m) ----- (Overgenomen van Wikipedia Commoms ©Guido Gerding)
 
Oranjetip (m)
 
Oranjetip (m) --