Korenbloem - Centaurea cyanus
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, vlinderplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-augustus
Bloem: blauw, buisbloemen wijd trompetvormig en met driehoekige slippen; bloeiwijze alleenstaand
Blad: langwerpig, en zeer smal  tot 5 mm breed,  onderste bladeren veerspletig
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,5-0,8 m
Opmerking: Soorten die worden uitgezaaid in de openbare ruimte wijken vaak af van het inheemse materiaal. Zaad kan het beste worden gekocht van biologische kwekers.
 
 
Milieu en groeiplaats: vrij droge, matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems rm lichte kleigronden; op open gronden; graanakkers, bermen, spoorbermen, braakliggende terreinen; zonnig.
Verspreiding in Nederland: als akkerplant een zeldzaam tot zeer zeldzaam wordende soort; hoofdzakelijk op de zand- en leemgronden in het binnenland; alleen in akkerreservaten talrijk.
Toepassing: In akkerranden en bloemmengsels.
Beheer: de bodem open houden, ondiep ploegen.
Wilde solitaire bijen:
  Grasbij Andrena flavipes  
  Donkere zomerzandbij Andrena nigriceps Westrich, 1989
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus  
  Breedbandgroefbij Halictus scabiosae  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Matte bandgroefbij Lasioglossum. leucozonium  
  Gewone behangersbij Megachile versicolor Westrich, 1989
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
Dracht: nectar en wit stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.

Platen korenbloem - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden) -
 
Platen korenbloem -- (Bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; Rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Korenbloem:bloeiwijze
 
Bloem/hoofdje
 
Een akkerrand met korenbloem bij Nijmegen
 
Een fragment van en vegetatie met korenbloem
 
Fragment akkerrand met gele ganzenbloen en valse kamille (Frankrijk)
 
Korenbloem en grote klaproos in Frankrijk
 
Een wegbermtalud bij Heelsum
 
Een spoorberm met korenbloem en bleke klaproos
 
Een ingezaaid bijenlint in Almere (2013) heeft niet lang stand gehouden
 
Honingbij
 
Aardhommel
 
Aardhommel
 
Steenhommel
 
Grasbij
 
Een dikkopje