Dolle kervel - Chaerophyllum temulum
Schermbloemenfamilie - Apiaceae
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, vlinderplant
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: mei-juli/augustus
Bloem: bloem wit; bloeiwijze een scherm; omwindsel meestal afwezig
Blad: twee-  tot drievoudig geveerd
Vrucht: splitvrucht
Overige: stengels paarsrood gevlekt, wit en gedeeltelijk afstaand behaard
Hoogte: 0,5-1,3 m
 
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige tot vrij droge, voedselrijke, zandige tot zavelige humeuze bodems; aan randen van bossen en struwelen, houtwallen, onder heggen, op braakliggende terreinen, haven-, spoorweg- en industrieterreinen, in beschaduwde wegbermen, stadsplantsoenen en vaak op stoffige hoekjes; halfschaduw.
Verspreiding in Nederland: in Nederland: vrij algemeen in de zuidelijke en oostelijke helft van het land.

Toepassing: werd in het kader van ecologisch groenbeheer vooral 1980-1995 in stedelijk beplantingen uitgezaaid. Vaak samen met onder meer stinkende gouwe, look zonder look en dagkoekoeksbloem. Hierbij ging het ook om het esthetische aspect. Plant/zaden giftig.

Beheer: indien nodig dan in de nazomer de randen van beplantingen uit uitmaaien.
Wilde solitaire bijen Meer info: www.denederlandsebijen.nl
Zandbijen- Andrena
  Fluitenkruidbij A. proxima Is afhankelijk van schermbloemigen
  Asbij A. cineraria  
  Goudpootzanddbij A. chrysosceles  
  Halfgladde dwergzandbij A. semilaevis  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
  Witkopdwergzandbij A. subopaca  
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
Groefbijen: Halictus en Lasioglossum
  Breedkaakgroefnbij L. laticeps  
  Gewone franjegroefbij L. sexstrigatum  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum  
  Langkopsmaragdgroefbij L. morio  
  Roodpotige groefbij H. rubicundus  
Maskerbijen - Hylaeus
  Gehoornde maskerbij Hylaeus cornutus  
  Gewone maskerbij H. communis  
  Kleine tuinmaskerbij H. pictipes  
  Tuinmaskerbij H. hyalinatus  
Dracht: nectar en vuilwit stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen dolle kervel - (bron Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Platen dolle kervel - (bron Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Dolle kervel met verdikt en roodgevlekt stengeldeel - (Bron plaat: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Stengeldeel dolle kervel verdikt en rood gevlekt
 
Dolle kervel langs bosrand
 
Fragment bosrand met dolle kervel
 
Dolle kervel langs een singel
 
Dolle kervel in een park
 
Witvlekzandbij
 
Honingbij -
 
Honingbij -
 
Honingbij