Clematis x jouiniana - Bosrank -- (Ranonkelfamilie - Ranunculaceae)
Groeiplaats plant Bloeiwijze Bloewijze en bloemen
Weidehommel Een groefbij Kleine vos
Honingbijen
--
Clematis x jouiniana - (Bosrank) Terug
(Bijenplant), hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Clematis jouiniana is een klimmende of liggende overblijvende (vaste) plant die in de periode van juli - september bloeit.
Kenmerken: bloem licht blauw - wit en blauw aangelopen; 2-3 m hoog; blad vrij groot en grof getand
Milieu: vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke niet te zware humushoudende minerale ca. neutrale tot zwak basiche bodems; zon - halfschaduw. Groeit ook op drogere bodems, maar dan de kans bestaat de kans dat er geen of zeer weinig nectar wordt afgescheiden.
Herkomst: een kruising. Stamouders onbekend
Toepassing: vooral tuinen tegen muren en allerlei afscheidingen, pergola's etc; tussen heester en als bodembedekker.
Beheer: sterft bovengronds af; dode ranken eventueel verwijderen.
Wilde solitaire bijen: Meer info: groefbijen, wormkruidbij, www.zoekkaartwildebijen.nl
Dracht: nectar en crèmekleurig stuifmeel. Indicatie voor dracht code 1-4
Rond 1995 is Clematis jouiniana in de tuin aangeplant, de laatste 10 jaar werd die jaarlijks door enkele honingbijen bezocht. Zo weinig dat het begrip dracht plant nauwelijks van toepassing was. Dit jaar (2012) werd deze plant in ieder geval van eind juli tot half augustus druk door honingbijen bezocht. Ze verzamelden nectar en crèmekleurig stuifmeel. Daarnaast waren en geregeld hommels en andere wilde bijen op de bloemen aan te treffen. Onder meer wormkruidbij die een begin maakte met verzamelen van stuifmeel, maar later wegvloog. Het stuifmeel op de foto's is afkomstig van composieten in de tuin onder meer zomerfijnstraal en Kalimeris incisa. Op ca. 2 m afstand van de plant staat een muur met tientallen nesten van wormkruidbij.
Misschien heeft het drukke bezoek van bijen en andere insecten te maken met de vochtige zomer. Clematis jouiniana staat hier op een relatieve droge plek grenzend aan oude muur die waarschijnlijk ook water opneemt, verder is er een stevige wortelconcurrentie met klimop. Vooral in drogere jaren zou dat ten koste kunnen gaan van de nectarproductie waardoor er minder tot geen bijen worden aangetrokken.
Het is in principe een plant die veel bijen kan aantrekken, maar dat is zeker niet altijd het geval.
 
Groeiplaats plant Terug
 
Fragment Terug
 
Bloeiwijze Terug
 
Rank met bloeiwijze Terug
 
Bloewijze en bloemen Terug
 
Blad Terug
 
Weidehommel Terug
 
Weidehommel Terug
 
Een groefbij - Lasioglossum caleatum Terug
 
Een groefbij - Lasioglossum caleatum Terug
 
Wormkruidbij Terug
 
Wormkruidbij Terug
 
Kleine vos Terug
 
Honingbijen Terug
 
Honingbijen Terug
 
Honingbijen Terug
 
Honingbijen Terug
 
Honingbijen Terug
 
Honingbijen Terug