Gourgette- Cucurbita pepo (var.cylindrica ? cv, Yellow) --
Komkommerfamilie - Cucurbitaceae
Hommelplant, drachtplant, (bijenplant).
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: geel, zeer groot en alleenstaand
Blad: groot, diep ingesneden, grof getand, ruw stekelig behaard, vaak met zikverachtig gekleurde patronen of vlekken; dicht bijeen staand op de hoofdstengel
Vrucht: een grote langwerpige bes; een langwerpige pompoen; kleur varieert van donker groen tot geelwit; bolvormige variëteiten komen ook voor.
Overige:
Hoogte: tot ca. 1 m; vaak meer dan 1 m breed
Opmerking: de vruchten worden meestal onrijp geoogst (15-20cm)
Milieu en groeiplaats: zeer voedselrijke en humusrijke, niet uitdrogende en luchtige minerale bodems. Zon
Herkomst: zuidelijk Noord-Amerika en Mexico
Toepassing: tuinbouwgewas, moestuinen, grote plantenbakken of kuipen
Beheer: vooral bemesten met compost en op droge grond geregeld watergeven; jonge planten zijn zeer vorstgevoelig; oudere planten zijn gevoelig voor meeldauw
Wilde solitaire bijen: alleen gewone geurgroefbij waargenomen.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 5.
 
Plant
 
Courgettenplanten in de moestuin van de Veenpoel te Wissel
 
Plant
 
Fragment
 
Bloemen (stamperbloem: de dikke 'steel' is het vruchtbeginsel)
 
Meeldraadbloem met dunne steel
 
Stamper (vrouwelijke bloem)
 
Bovenkant stamper
 
Honingbij met aardhommels op mannelijke (meeldraad) bloemen: zuigen hier nectar, geldt ook voor de onderstaande foto's
 
Honingbijen
 
 
 
 
 
Honingbij en aardhommel
 
Gewone geurgroefbij