Brem - Cytisus scoparius
Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een heester
Bloeiperiode: april-juni
Bloem: geel, boeiwijze okselstandig, alleenstaand of twee bi een,
Blad: klein, de bovenste enkelvoudig en ongesteeld, de onderste 3-tallig, deelblaadjes smal eirond tot langwerpig, onderkant tot na de bloei zijdeachtig behaard.
Vrucht: een platte peul, op de nadendicht gewimperd, bij rijpheid zwartgrijs of bruinzwart
Plant: schors stam bruinachtig, twijgen dun en wintergroen
Hoogte: tot ca. 2 m
Opmerking: bloeit op overjarig hout;
Milieu & groeiplaats: droge, kalkarme en voedselarme, veelal omgewerkte of afgegraven bodems; in allerlei extensief beheerde bermen, wegbermen, langs kanalen, spoorwegtaluds, spoorweg emplacementen, zandafgravingen en in heidevegetaties; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen; in klei en veengebieden gewoonlijk met zand aangevoerd; in deze gebieden in ieder geval tussen 1980 en 1995 veel langs spoorwegen. Rond 1985 kwam bij Kruiningen (Zeeland) zo talrijk langs het spoor voor dat een imker daar zijn bijenvolken plaatste. De bijen konden hier veel stuifmeel halen.
Toepassing: tuinen en openbaar groen.
Beheer: de struiken degraderen relatief snel. In geschikte milieus zaaien ze zich uit en ontstaan er nieuwe struiken of struwelen; op spoorwegdijken en -bermen werd verjonging in stand gehouden door al dan niet opzettelijke spoorbermbranden. In tuinen kunnen de uitgebloeide twijgen tot de helft worden teruggesnoeid.
Wilde solitaire bijen volgens Westrich (1989) de tweekleurige metselbij (Osmia bicolor) en de zandbij Andrena wilkella.
  bremzandbij Andrena ovulata Is afhankelijk van de vlinderbloemigen
Dracht: oranjeachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5
Opmerking: zaden en twijgen zijn giftig.
 
Platen brem - (bron links: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Bloem en bloeiwijze
 
Bloem
 
Bloem in het laatste knopstadium
 
Peul van brem
 
Peul van brem
 
Fragment struik
 
Een zand Kwintelooijen met het zicht op Veenendaal
 
Een spoorwegtalud bij wolfheze - volgende foto
 
Een spoorwegberm bij Maarn
 
Een kanaalberm bij Beilen (1989)
 
Een braak terreintje
 
Een groenstrook in Zeist
 
Hommels
 
Honingbij met stuifmeel
 
Een blik in de bloem
 
Bremzandbij
 
 
Bremzandbij