Steenanjer - Dianthus deltoides - (Anjerfamilie - Caryophyllaceae)
Platen Plant Vegetatie
Drachtplant  
Steenanjer is een overblijvende (vaste) plant die in de periode van jui-september bloeit.
Kenmerken: bloem roodachtig, plaat van de kroonbladen getand; blad plant zodevormend, bloemstengels opstijgend; ; 0,15-0,35 m hoog. De stengels zijn kort behaard maar niet goed zichtbaar.
Milieu: droge, min of meer voedselarme zandige, zwak zure bodems; in lage grazige vegetaties, onder meer in wegbermen, rivier en kanaaldijken, rivierduinen; zon.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in de omgeving van de Overijsselse Vecht en de Dinkel; lokaal verwilderd en standhoudend; onder meer in de duinen.
Toepassing: tuinen, rotstuinen.
Beheer: sluiting van de graslandvegetatie tegengaan door een keer per jaar in de nazomer of vroege najaar te maaien.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1 en 4.
 
Platen - (bron Flora Batavia Jan Kops et al.: ; rechts:O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz) Terug
 
Plant Terug
 
Vegetatie met steenanjer langs de dijk van de Ems Terug