Wollig vingerhoedskruid - Digitalis lanata --
Weegbreefamilie - Plantaginaceae; voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een tweejarige (tot kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: juni-juli (augustus)
Bloem: basiskleur geel(wit) met okerkleurige dooradering, lip witachtig; bloeiwijze trosvormig; bloemen wollig behaard
Blad: lancetvormig tot ovaal
Vrucht: doosvrucht
Overige: rozetplant
Hoogte: 0,7-1,2 (1,5 bij zeer groeizaam weer) m
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vrij droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke minerale (leemhoudend zand, leem of lichte klei) bodems: zon - halfschaduw. Is zeer gevoelig voor winternatte bodems; groeit in Zuidoost Europa op allerlei open plekken zoals wegbermen en braakliggende terreinen. In Nederland op voormalige braakliggende akkers (Elst).
Herkomst en Verspreiding in Nederland: Zuidoost-Europa, maar mondiaal verspreid (Kosmopoliet). In Nederland alleen talrijk waargenomen bij Elst op Plantage Willem lll waar de soort tussen ca. 1995-2002 talrijk voorkwam; daarna in sterk wisselende aantallen. Plantage Willem lll ligt ten  noordoosten van Els aan de voet van de  Utrechtse Heuvelrug. Het gebied heeft een oppervlakte van  ca.  100 ha. Plantage Willem III, was tussen 1853  en 1930 een tabaksplantage na 1930 een boomgaard. Van 1964 tot 1994 werd het door het Plantenveredelingsbedrijf Cebeco gebruikt als proefakker  van nieuwe landbouwgewassen. Op delen van het terrein lagen ook maisakkers. Sinds 1995 is de Plantage Willem III voor natuurontwikkeling in beheer van het Utrechts Landschap. Mogelijk is wollig vingerhoedskruid een relict van vroegere teeltbedrijven.
Toepassing: tuinen, medicinale tuinen, kloostertuinen. Wordt als medicinale plant gebruikt. Zeer giftig.
Beheer: moet steeds opnieuw worden uitgezaaid; of als de plant al aanwezig is open plekken reserveren voor spontane vestiging/verwildering.
Wilde solitaire bijen:
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: geen honingbijen waargenomen.
 
Bloeiwijze
 
Planten
 
Detail bloeiwijze met wollige beharing
 
Plantage Willem lll (1998)
 
Plantage Willem lll (1998)
 
Plantage Willem lll (1998)
 
Akkerhommel
 
Grote wolbij (vr)-
 
Grote wolbij (vr)-
 
Grotewolbij (vr)-
 
Grotewolbij (vr)
 
Grote wolbij (m)
 
Grote wolbij (parend)-