Hartbladzonnebloem - Doronicum pardalianches
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei- juni
Bloem: geel, bloeiwijze alleenstaand, maar bloemstengel meestal vertakt; de hoofdjes van de zijstengels steken vaak boven de hoofdjes van de hoofdstengel uit;
Blad: wortelbladen met hartvormige voet
Vrucht: een nootje
Overige: stengel onderaan dicht behaard
Hoogte: 0,4-0,8 m
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, matig voedselrijk, zandige tot lemige, niet zure bodems en lichte klei; licht beschaduwd. In lichte loofbossen, langs bosranden; stinzen, landgoederen; al dan niet verwilder in bermen en greppelkantjes langs bosranden en singels. De vegetatie mag dan niet te veel gesloten zijn.
Verspreiding in Nederland: zeldzaam in het duingebied beneden Bergen; elders zeldzamer; verwilderd soms, maar houdt zelden stand.
Toepassing: stinzen, tuinen, parken; zaait zich onder gunstige omstandigheden goed uit; groeit tussen de andere lagere planten door. Het kan jaren duren voordat de plant goed is gevestigd en zich uitzaait; in tuinen kan de plant, zelfs als hij talrijk voorkomt, op onverklaarbare wijze ook snel verdwijnen.
Beheer: overwoekering door andere planten voorkomen, kan zich op (tijdelijk) beschaduwde plekken zoals open bosranden en beplantingen goed handhaven.
Wilde solitaire bijen:
  Tronkenbij Heriades truncorum  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Roodpotige groebij Halictis rubicundus  
  Roodgatje Andrena haemorrhoa  
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: hb 1. Dicht bij een bijenvolk hb3
 
Platen Hartbladzonnebloem - Doronicum pardalianches - (bron boven: Deutschlands Flora in Abbildungen. Johann Georg Sturm; onder: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Bloem
 
Bloeiwijze en stengel
 
 
Wortelblad
 
Een bosrand in Zuid-Limburg
 
Thijssepark Amstelveen
 
Hartbladzonnebloem verwilderd in een droge rietkraag (bij Parrega Fr.)
 
Hartbladzonnebloem verwilderd in een berm; de vegetatie is hier tamelijk ruig, maar blijft door bschaduwing van bomen open genoeg voor Doronicum.
 
Een greppeltalud in de Noordoostpolder
 
Hartbladzonnebloem als tuinplant
 
Tronkenbij
 
Roodpotige groefbij
 
Roodpotige groefbij
 
Een groefbij -lasioglossum (naam volgt later)
 
Roodgatje
 
Tweekleurige zandbij
 
Honingbijen