Scherpe fijnstraal - Erigeron acer -- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bloeiwijze en plaat Platen scherpe fijnstraal Een duinvegetatie

(Bijenplant, drachtplant).

Scherpe fijnstraal is een tweejarig plant die in de periode van juni - augustus bloeit.
Kenmerken: bloem lintbloemen lila, buisbloemen geel, bloeiwijze trosvormig; bladen langwerpig; stengels behaard; rozetplant; 0,2-0,6m hoog
Milieu: droge tot min of meer vochthoudende, voedselarme tot vrij schrale en vaak kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems; meestal in min of meer open, grazige vegetaties langs paden in de duinen, op dijken, in bermen, langs spoorlijnen, op spoorwegemplacementen, in steengroeven, tussen voegen van plaveisel en steentaluds van viaducten; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam
Fauna: wordt zeer weinig door bijn bezocht.
Toepassing: tuinen, tegeltuinen, rotstuinen. (soms een kortlevende vaste plant)
Beheer: omdat in te dichte, grazige vegetaties de soort snel verdwijnt, moeten bermen en dijken jaarlijks in de nazomer worden gemaaid
Wilde solitaire bijen: niet genoteerd.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1.
 
Bloeiwijze en plaat-Scherpe fijnstraal - Erigeron acer - (bron plaat: A. Masclef, Atlas des plantes de France) Terug
 
Platen -Scherpe fijnstraal - Erigeron acer - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz) Terug
 
Een duinvegetatie met scherpe fijnstraal en biggenkruid Terug