Muurfijnstraal - Erigeron karvinskianus
Composietenfamilie- Asteraceae
Bijenplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-augustus (tot aan de vorst)
Bloem: wit voor de bloei vaak donder roze; hoofdjes lijken veel op madeliefjes; bloeiwijze pluimachtig vertakt
Blad: klein; de (onderste) wigvormig tot  eirond, ongedeeld tot drie-lobbig of (de bovenste vaak tijdens de bloei) smal en ongedeeld
Vrucht: nootje
Overige: stengels  sterk vertakt en geribd, dun, vrij slap, liggend tot opstijgend of hangend
Hoogte/lengte:  0,2-0,5 m
 
 
Milieu en groeiplaats: op stenig substraat; oude muren, kades, plaveisel; zonnig - tijdelijk licht beschaduwd/halfschaduw.
Herkomst en verspreiding in Nederland: Mexico; in een groot deel van Zuid- en Noordwest-Europa ingeburgerd; zeer waarschijnlijk in de meeste Nederlandse steden verwilderd en standhoudend. Een invasieve soort.
Toepassing: rotstuinen, tegel en geveltuinen.
Beheer: overgroeiing van andere soorten voorkomen; zaait zicht sterk uit; een invasieve soort, kan mogelijk nadelig zijn voor andere inheemse muurplanten. (Concurrentie)
Wilde solitaire bijen Meer info: www.denederlandsebijen.nl
  Tronkenbij Heriades truncorum Zijn afhankelijk van composieten. Tronkenbij is de meest trouwe gast.
  Womkruidbij Colletes daviesanus
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1.


Hoofdjes Muurfijnstraal - Erigeron karvinskianus
 
Bladeren en stengel muurfijnstraal Het blad is tamelijk variabel. Zowel de onderste als bovenste bladeren kunnen gelobd of enkelvoudig zijn; dat lijkt ook enigzins afhankelijk te zijn van het stadium van de plant en de positie van de stengel; tijdens de volle bloei zijn de onderste bladen vaak drie lobbig, maar voor de bloei kunnen dat ook de bovenste bladeren zijn bij liggende stengens kun de bovenste (de top-) bladen drielobbig zijn en de onderste (basis) ongedeeld.
 
Een rotstuin in Nederland
 
Fragment
 
Muurfijnstraal in een smal straatje in Zuid-Frankrijk
 
Fragment met steenbreekvaren die hier mogelijk wordt beconcurreerd
 
Een straatje in Zuid-Frankrijk waar de overzicht foto's zijn gemaakt
Brug
 
Tronkenbij (Heriades truncorum) vr
 
Tronkenbij vr
 
Tronkenbij vr
 
Tronkenbij vr
 
Tronkenbij
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Wormkruidbij (m)
 
Groefbij