Kruisdistel - Eryngium campestre
Schermbloemenfamilie - Apiaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-augustus
Bloem: wit, bloeiwijze hoofdjesachtig
Blad: blauwgrijze leerachtig blad met scherpe harde stekelpunten
Vrucht: splitvrucht
Hoogte: 0,2-0,8 m
Opmerking:
 
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochthoudende tot zomerdroge vaak kalkhoudende, matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems; in uiterwaarden, rivierduinen, op rivier- en spoordijken, in spoorbermen en basaltglooiingen bij kanaalmondingen; zon.
Verspreiding in Nederland: minder algemeen: in hoofdzaak in het rivierengebied en langs het IJsselmeer.
Toepassing: kan in tuinen worden aangeplant.
Beheer: is vooral door zijn lange diepe wortels tamelijk concurrentiekrachtig op niet te rijke bodems; was voor boeren een moeilijk te bestrijden plant; wordt door vee gemeden waardoor wilde kruisdistel zich goed kan handhaven - zie begrazingspatroon; is goed tegen maaien bestand maar verdraagt geen zware bemesting. Het probleem voor bijen is dat de planten, vooral op dijken, vaak voor of tijdens de bloei worden gemaaid. Als maaien noodzakelijk is dan ruim na de bloeitijd in september.
Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena). Meer info: www.denederlandsebijen.nl
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht.: code 3.
     
Plant kruisdistel

 
Plant van boven
 
Overgang wegdek-talud: Vaak de enige plek waar echte kruisdistel zich kan handhaven
 
Vegetatie met echte kruisdistel, peen en boerenwormkruid
 
Fragment vegetatie
 
Echte kruisdistel met ciprswolfsmelk
 
Kruisdistel wordt hier tegengegaan: houdt alleen langs het hek stand -- ------------------ -Terug
 
Een begrazingspatroon bij Echte kruisdistel. De kruiden worden er tussen uit gevreten
 
Pleksgewijs kan Echte kruisdistel domineren (Millingerwaard)
 
Echte kruisdistel wordt door honingbijen druk bezocht
 
Waar honingbijen op zandige bodems jaarlijks voorkomen is de bijenwolf vaak aanwezig
 
Aardhommel zoekt naar nectar
 
Aardhommels (voor het maken van de foto waren er meer dan 10 hommes)