Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus
Celastraceae - Kardinaalsmutsfamilie
Drachtplant
Een heester
Bloeiperiode: mei-juni
Bloem: groen, 4-tallig; bloeiwijze een armbloemig bijscherm
Blad: langwerpig
Vrucht: opvallende rozerode doosvruchten met oranje zaden (de zaden zelf zijn wit)
Hout: jonge takken groen en kantig, oudere takken vaak met kurklijsten
Hoogte: tot 4 m
Opmerking: geeft vaak veel wortel opslag; herfstkleur blad rood.
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge tot iets vochtige, kalkhoudende, lemige tot zandige, humeuze bodems; langs bosranden, in struwelen, heggen; in duinen, langs spoorwegen, en andere extensief beheerde terreinen; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: algemeen in de duinen ten zuiden van Bergen; vrij algemeen op de hogere gronden in het binnenland; veel aangeplant.
Toepassing: tuinen, parken, openbaar groen, landschappelijke beplantingen.
Beheer: kan in landschappelijke beplantingen tot op kniehoogte worden afgezet; in tuinen alleen verjongingssnoei toepassen als bessen jaarlijks gewenst zijn.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: nectar. Indicatie voor dracht: hb 4 ruim een week lang massaal bijen bezoek op een struik waargenomen bij relatief zwoel weer; bij warm weer op twee plekken talrijk. Verder enkele incidentele waarnemingen. Eenmaal stonden bloeide hulst en kardinaalmuts naast elkaar. De hulst werd druk door honingbijen bezocht, op de kardinaalsmuts werden geen bijen waargenomen. Verder alleen incidenteel foeragerende bijen waargenomen.
Opmerking: Alle plantendelen zijn giftig. Wordt in sommige situaties jaarlijks kaal gevreten door de spinselmot, maar ondervindt daar geen nadeel van en herstelt zich volledig
 
Platen wilde kardinaalsmuts - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Bloem wilde kardinaalsmuts
 
Doosvruchen met zaad -
 
Doosvrucht met zaad aan navelstreng: het oranje deel is de arillus dat het zaad omhuld
 
Heester in het duingebied
 
Fragment met vruchten
 
Detail heester
 
Detail met nog gesloten doosvruchten
 
Duinstruweel met wilde kardinaalsmuts (met rode herfstbladeren)
 
Een verwilderde kardinaalsmuts tussen de grafstenen
 
Honingbijen