Gaillardia/Kokardebloem Gaillardia x grandiflora -
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
een overblijvende (meestal een kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: juli-oktober
Bloem: lintbloemen meestal tweekleurig rood en geel (cultivars vaak eenkleurig of met afwijkende kleuren); lintbloemen aan de top ingesneden en 3 tot 5-lobbig en vooral in de ontluikende fase behaard.
Blad: bladen langwerpig en eveneens behaard
Vrucht: nootje.
Plant:
Hoogte: 0,3-0,6 m
 
 
Naamgeving: bij deze plant hebben met allerlei tuinvormen te maken die meestal zijn ontstaan uit kruisingen van G. aristata x G. pulchella (= G. x grandiflora) . G.pulchlla levert de tamelijk kleurvaste en veelal een jarige Gaillardia 'picta'. Daarnaast bestaat er nog een groot aantal andere kweekvormen.
Milieu: enigszins vochtige en matig voedselrijke, niet zure, zandige en stenige (gruis) bodems; volle zon. Vooral op open braakliggende terreinen, in de periode 1980-1995 ook geregeld op spoorwegemplacementen.
Herkomst en verspreiding in Nederland: Noord-Amerika; in Nederland verwilderd en op geschikte, vooral open gronden lang standhoudend.
Toepassing: tuinen, prairietuinen. Is niet volledig winterhard en is zeer gevoelig voor winternatte of te vochtige bodems.
Beheer: vooral op vochtige bodems kan de plant snel verdwijnen. Om de plant te behouden kan hij het beste in het voorjaar worden gescheurd en opnieuw worden aangeplant.
Wilde solitaire bijen:
  Tronkenbij Heriades truncorum  
  Tuinbladsnijder Megachile centencularis  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en oranje stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb1-2. In de naaste omgeving van een bijenstal Hb3. In het hele land in tuinen weinig honingbijen waargenomen, maar in een prairie-achtige tuin in Ede werden in een periode van 14 dagen steeds 10-20 bijen gezien op een oppervlakte van ca 2 m. Hommels lijken de meest constante bezoekers.
 
Bloem/hoofdje
 
Bloem/hoofdje
 
Bloem/hoofdje in de ontluikende fase
 
Bloem/hoofdjes
 
Een vrijwel eenkleurige kweekvorm
 
Plant in een tegeltuin
 
Fragment van een prairiebeplanting
 
Een groefbij
 
Een groefbij
 
Aardhommel
 
Aardhommel
 
Steenhommel
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
 
 
Tronkenbij
 
Tronkenbij
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder