Klokjesgentiaan --- Gentiana pneumonanthe
Gentiaanfamilie, Gentianaceae
Hommelplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli - september
Bloem: blauw en  buitenkant met vijf groene strepen; bloem klokvormig/trompetvormig; bloeiwijze alleenstaand in de bladokkels en aan de top van de stengel
Blad: lijn- tot lancetvormig; onderaan met elkaar vergroeid.
Vrucht: een doosvrucht
Hoogte: 0,2 - 0,6 m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: op vochtige tot natte, voedselarme, zwak zure tot zure, zandige, lemige of venige bodem. Zon. In dopheidevegetaties, langs paden, blauwgrasland, schraal hooiland.
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land; zeer zeldzaam in laagveengebieden en op de Waddeneilanden.
Toepassing: Gewoonlijk alleen in heem- en natuurtuinen.
Beheer: beheer een keer per jaar in de nazomer of vroege herfst maaien.
Wilde solitaire bijen: door de late bloeitijd wordt klokjesgentiaan weinig of niet door solitaire wilde bijen bezocht.
Dracht: honingbijen zijn niet waargenomen, maar zou ook zeer weinig bijdragen aan de dracht.
Kloklesgentiaan is een waardplant voor gentiaanblauwtje.
 
Platen (Bron plaat: Flora Batava Jan Kops et al; Links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
Platen (Bron plaat rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm ; Links:Flora Danica, Georg Christian Oeder et al. )
 
Bloem en bloeiwijze
 
Laat knopstadium
 
Een vegetatie op natte grond met Klokjesgentiaan, dophei en tormentil
 
 
 
Fragment vegetatie
 
Fragment vegetatie
 
Een hommel landt op de bloem
 
Hommel persen zicht in de bloem