Hop - Humulus lupulus
Hennepfamilie - Cannabaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) klimplant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: tweehuizige plant: bloeiwijze: de mannelijke bloemen in wijde trossen, de vrouwelijke leveren de hopbellen.
Blad: tegenoverstaand en handvormig, drie- tot vijflobbig, de bovenste bladen ongedeeld, bladrand grof getand tot gezaagd, met hartvormige voet, bovenkant blad ruw.
Vrucht: een nootje
Overige: stengel dun, ruw en zeer stug
Hoogte: 1-5 m
Opmerking: maakt lange ondergrondse uitlopers ook tussen de wortels van andere houtige soorten; is daarom handmatig lastig in toom te houden bij achterstallig onderhoud.
Milieu en groeiplaats: natte tot vochtige, voedselrijke, humeuze bodems; niet op zeeklei; in lichte loof- en broekbossen, struwelen, heggen, hakhout, houtwallen, stadsplantsoenen en spoorbermen; verder tegen hekwerken, lantaarnpalen etc. zonnig-beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: buiten de zeekleigebieden vrij algemeen.
Toepassing: klimplant op allerlei plekken.
Beheer: een zeer concurrentiekrachtige, maar niet agressieve plant die in niet te lage (hoger van 6 m) houtige beplantingen en vegetaties vrijwel geen beheer behoeft voor het behoud. Kan echter door geleidelijke uitbreiding over vele tientallen meters massieve sluiers vormen. Door in lage beplantingen jonge planten direct weg te trekken houdt men de hop in toom. Doe werkhandschoenen aan bij het wegtrekken van de ranken!
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1. (wordt in de directe omgeving van een bijenstal zeer waarschijnlijk drukker bezocht).
 
Platen - (Bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Platen- (Bron links: plaat: Flora Batavia Jan Kops et al: rechts: Flora Danica, Georg Christian Oeder et al.)
 
Hopbellen: vrouwelijke bloemen
 
Mannelijke bloemen
 
Fragment bloeiwijze
 
Een beplanting met een overwoekering v an hop: hier 5 m hoog en veel breder (15-20m) dan op de foto
 
Fragment van een beplanting overgroeid met hop
 
Bezoek honingbij
 
 
Als bij windstil weer de bij op de bloem land, sneeuwt het stuifmeel