Gele lis - Iris pseudacorus -- (Lissenfamilie - Iridaceae)
Hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei - juli
Bloem: geel; bloeiwijze enkele bloemen bijelkaar; het groepje of toefje wordt door een tweekleppige bloeischede omhuld
Blad: blad zwaardvormig
Vrucht: doosvrucht stomp 3-kantig 3-6 cm lang
Overige: met dikke sterk vertakkende wortelstokken
Hoogte: 0,6-1,3;( in wilgenvloedbos tot ca. 1,8 m)
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte, voedselrijke bodems; in natte, verruigde graslanden, moerassen aan oevers, in verlandingsvegetaties en in broekbossen (elzenbroekbos, wilgenvloedbos, grienden); het meest langs allerlei oevers; verder veel langs stadsvijvers en singels, spoorsloten; staat meestal op de overgang van ondiep naar diep water; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: algemeen.
Toepassing: tuinen, natuurlijke oevers; retentiebossen; floatlands/watertuinen.
Beheer: zo lang mogelijk met rust laten, eventueel met een zeer lage frequentie maaien. Als verlanding ongewenst is dan gefaseerd baggeren. Net als alle bol- en knolgewassen heeft gele lis enkele jaren nodig om tot volle wasdom te komen; jaarlijks machinaal en grondig schonen en maaien van oevers leidt tot het verdwijnen van deze soort. Indien jaarlijks schonen noodzakelijk is, gele lis zoveel mogelijk ontzien.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1 of 4. Honingbijen zijn weinig op Iris gezien. Een keer bij Veenhuizen (2013) talrijk. De bijen gaan via de voorkant de bloem binnen en gaan dan vaak via de zijkant naar de andere bloemgedeelten.
 
Platen Gele lis - Iris pseudacorus - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz ; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Platen Gele lis - Iris pseudacorus - (bron plaat: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Bloem van de bovenkant
 
Bloem opzij
 
Bloeiwijze
 
Plant
 
Groeivorm
 
Blad: vooral voor de bloei is het blad zeer decoratief
 
Een uitgestrekte vegetatie van Iris op Texel
 
Een vijver bij Hoogvliet (1996)
 
Een wijkparkje in Meppel (1995)
 
De Bloemendaalse weg in Gouda (1993)
 
Omme 2013
 
Rottige Meente (Fr) 2013
 
Een wilgenvloedbos in de Rhoonse Grienden
 
Een Floatland (Vlot/watertuin) (Floriade 2002)
 
Floatlands in Amsterdam (1995)
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen