Veldlathyrus - Lathyrus pratensis
Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae
Hommelplant, bijenplant, vlinderplant, drachtplant
Een overblijvend (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-augustus
Bloem: geel; bloeiwijze een lang gesteelde tros met ca, 5 tot 10 bloemen
Blad: bladeren met een vertakte rank en 1 paar langwerpige tot elliptische deelblaadjes
Vrucht: een peul
Overige: lange klimmende, zwak kantige stengels; plant met ondergrondse uitlopers
Hoogte/lengte: 0,5-1,2 m
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige, matig voedselrijke leem- en kleibodems, verder op leemhoudend zand; in grazige vegetaties in weg-, spoor- en kanaalbermen, op dijken en aan waterkanten; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: met uitzondering van de droge zandgrondgebieden en veengebieden vrij algemeen.
Toepassing: kan op grazig plakken ook in tuinen worden toegepast.
Beheer: vegetaties waarin deze soort voorkomt worden vaak tweemaal per jaar gemaaid; voor veldlathyrus zelf is een maaibeurt voldoende. Op veel plaatsen start de bloei van veldlathyrus tegelijk met de eerste maaibeurten. Hier- door komt de plant niet of minder tot bloei en zeer zeker niet tot een goede zaadvorming. Bij een vroege eerste maaibeurt kan veldlathyrus zich nog op tijd herstellen.
Wilde solitaire bijen:
  Wikkebij Andrena lathiri Is afhankelijk van Lathyrus en wikke
  Gewone langhoornbij Eucera longicornis Is afhankelijk van vlinderbloemigen
  Gewone behangersbij M. versicolor  
  Grote bladsnijder Megachile, willughbiella  
  Goudenslakkehuisbij Osmia aurulenta  
Dracht:nectar stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Veldlathyrus - Lathyrus pratensis
 
Een berm in Groningen met veldlathyrus
 
Veldlathyrus met peen
 
Veldlathyrus op een spoorwegtalud
 
Veldlathyrus met Knoopkruid een combinatie die geregeld voorkomt
 
 
Veldlathyrus fragment vegetatie met peen en rode klaver
 
Veldlathyrus met Aardakker een combinatie die niet vaak voorkomt
 
Veldlathyrus met aardhommel
 
Veldlathyrus met grote bladsnijder
 
 
 
Honingbijen
 
 
Icarusblauwtje
 
 
Dikkopje
 
Veldlathyrus met Aardakker een combinatie die niet vaak voorkomt