Vertakte leeuwentand - Scorzoneroides autumnalis (Leontodon autumnalis) --- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-oktober
Bloem: geel, bloeiwijze alleenstaand
Blad: rozetbladeren langwerpig en  meestal veervormig gespleten tot gedeeld met smalle zijslippen en met een smalle, langwerpige eindslip; ze zijn meestal kaal, maar soms duidelijk  behaard
Vrucht: nootje
Hoogte: 0,15-0,8.
 
 
 
 
Een grasveldje te Wissel (gemeente Epe)
Milieu & groeiplaats: vochtige tot droge, min of meer voedselrijke en vaak min of meer verdichte bodems; in grazige vegetaties in bermen, op dijken, in graslanden etc.; verder op allerlei open gronden als kaal gereden wegbranden, braakliggende terreinen, tussen het plaveisel en tegen straatmeubilair; zonnig.
In wegbermen komen vertakte leeuwentand en gewoon biggenkruid vaak naast elkaar voor. Het gedeelte dat grenst aan het wegdek kan vertakte leeuwentand dominant aanwezig zijn (verdichting bodem door berijden) een meter er vanaf kan gewoon biggenkruid domineren. Omdat de bloei van beide soorten elkaar overlappen, lijkt het op afstand 1 soort.
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: wordt gewoonlijk niet bewust toegepast of gestimuleerd.
Beheer: vegetaties waarin deze soort voorkomt worden gewoonlijk tweemaal per jaar gemaaid. In die gevallen waar vertakte leeuwentand al dan niet tijdelijk dominant voorkomt de eerste maaibeurt begin juni. (zie situatie foto Ede en Den Helder).
Wilde solitaire bijen: l
  Grote roetbij Panurgus banksianus Zijn afhankelijk van composieten
  Keine roetbij Panurgus calcaratus
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes
  Tronkenbij Heriades truncorum
Groefbijen: Halictus en Lasioglossum
  Biggenkruidgroefbij L. villosulum  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum  
  Matte bandgroefbij L. leucozonium  
  Roodpotige groefbij H. rubicundus  
Overige bijen
  Grasbij Andrena flavipes  
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
Dracht: nectar en oranjegeel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 (4). In het hele land weinig honingbijen waargenomen
 
Vertakte leeuwentand - Leontodon autumnalis - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Vertakte leeuwentand - Leontodon autumnalis - (bron links: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Vertakte leeuwentand in een grasland bij de Ems (2011)
 
Een extensief beheerd grasland in Ede
 
Vertakte leeuwentand in een berm bij Vriescheloo (2011)
 
Vertakte leeuwentand: fragment berm
 
Omgeving Veendam: hier een potentiele plaats voor wilde bijen (ca. 1997)
 
Ecologisch beheerder bermen in Sneek (1988)
 
Gefaseerd maaibeheer in een woonwijk in den Helder (ca. 1990)
 
Pluimvoetbij (vr) met oranjegeel stuifmeel
 
Pluimvoetbij (m)