Hartgespan - Leonurus cardiaca
Lipbloemenfamilie - Lamiaceae
Bijenplant, hommelpant, drachtplant, (vlinderplant)
Een tweejarige plant
Bloeiperiode :juni - september
Bloem: roze, bloeiwijze okselstandig
Blad: onderste bladen in omtrek min of meer rond met hartvormige voet en min of meer 5-spletig, naar boven toe worden de bladen smaller, minder tot ongespleten en gaat de hartvormige bladvoet geleidelijk over in een wigvormige bladvoet
Vrucht: splitvrucht
Hoogte: 0,5-1,5 m
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: iets vochtige tot vrij droge, matig voedselrijke tot voedselrijk, kalkhoudende, (niet te zure) open zandige tot lemige bodems; groeit in tuinen ook goed op voedselrijke bodems (maar er moet dan wel worden gewied; zon
Herkomst en verspreiding in Nederland: Midden-Europa in Nederland. zeer zeldzaam; gewoonlijk een tuinplant, meestal uitgezaaid of verwilderd.
Toepassing: tuinen, kruidentuinen, tegel- en geveltuinen, plantenbakken. Als de soort zich uitzaait, komt hij vrijwel ieder jaar terug zo lang de grond openblijft, ook in omgewoelde bodems.
Beheer: de bodem openhouden.
Wilde solitaire bijen:
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
  Waarschijnlijk ook metselbijen (Osmia)
Dracht: veel nectar en zeer weinig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3. Zowel wilde bijen als honingbijen bezoeken deze plant in hoofdzaak voor nectar.
 
Platen hartgespan (Bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz),
 
Plant met fragment
 
Bloeiwijze
 
Bloeiwijze
 
Hommels: aardhommel links; akkerhommel rechts
 
Een mannetje behangersbij
 
Een mannetje behangersbij ----
 
Een mannetje behangersbij
 
Een mannetje grote wolbij
 
Een mannetje grote wolbij
 
Een mannetje grote wolbij
 
Een mannetje grote wolbij