Pijlkruidkers - Lepidium draba  (Cardaria draba) ---(Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae)
Plaat en plant Steenglooiing en dijktalud Oprit van een brug
Pijlkruidkers - Lepidium draba  (Cardaria draba) is een overblijvende (vaste) drachtplant die in de periode van mei-juli bloeit.
Kenmerken: bloem wit, bloeiwijze een schermachtig pluim; bladeren  langwerpige tot eirond ( tot ca. 10 cm lang),  de onderste bochtig getand en lang gesteeld, de bovenste met een min of meer  gave rand,  een pijlvormige en stengelomvattende voet; plant met wortelstok, 0,3-0,8 m hoog.
Milieu: vochtige tot vrij droge voedselrijke zand- en kleibodems; op spoordijken, zeeweringen (afsluitdijk) steenglooiingen, basaltglooiingen, spooremplacementen, industriële terreinen, in bermen en langs slootkanten; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: uit Zuid-Europa en Midden-Azië; thans in het westen van het land vrij algemeen, elders zeldzamer.
Fauna: honingbijen?
Toepassing: toepassing in openbare ruimte niet bekend. (wordt waarschijnlijk niet toegepast)
Beheer: een tamelijk concurrentiekrachtige plant die zonder actief beheer lang standhoudt. Verdraagt extensief maaien; het is vermoedelijk beter vegetaties van deze soort zo lang mogelijk met rust te laten; een pionierplant die in grazige, niet te gesloten vegetaties die als hooiland worden beheerd, door zijn wortelstokken decennia lang kan stand houden.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code ? Volgens sommige imkers een goede drachtplant. zelf tot nu toe (1980-2011) geen bijen in Nederland waargenomen. Wel een maal in een akkerrand Noord-Frankrijk.
 
Plaat Pijlkruidkers - Lepidium draba - (bron plaat: Flora batavia Jan Kops et al.) Terug
 
Plant
 
Een steenglooiing (Nieuwe Waterweg) Terug
 
Een dijk Terug
 
Oprit van een brug in Botlekgebied Terug
 
Dijktalud/toegangsweg veerhaven Texel Terug
 
Nieuwe waterweg tussen Vlaardingen en Maassluis Terug