Gewone margriet - Leucanthemum vulgare
Asteraceae - Composietenfamilie
Drachtplant, vlinderplant, hommelplant, bijenplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei-augustus
Bloem: wit; bloeiwijze alleenstaand;
Blad: onderste bladeren spatelvormig, gekarteld en aan de voet wigvormig versmald
Vrucht: en nootje
Overige: rozetplant met een korte, vaak vertakte wortelstok
Hoogte: 0,3-0,6 m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, matig voedselrijke, leemhoudende, zandige tot niet te zware, kleiige bodems; in grazige vegetaties zoals hooilanden, wegbermen, grasvelden, op dijken en langs spoorwegen; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: in Nederland: met uitzondering van de noordelijke Nederlandse provincies vrij algemeen.
Toepassing: tuinen, bermen en graslanden openbaar groen.
Beheer: officieel een overblijvende soort, maar verdwijnt bij een te dichte zode. Voor een langdurige instandhouding is deze plant afhankelijk van nieuwe kieming van het zaad.  Soms groeit margriet samen met grote ratelaar. In dat geval kan er eind juli worden gemaaid gevolgd door een tweede maaibeurt in september. Door een of twee maaibeurten per jaar blijft de zode open en wordt de concurrentiekracht van het gras beteugeld ten gunsten van margriet; op schrale bodems kan worden volstaan met een maaibeurt per jaar in september. De gewone margriet is een soort die "midden in het maaiseizoen" in bloei staat. Vooral in het verleden kwam het geregeld voor dat in gemeenten, waar volgens vaste bestekken wordt gewerkt, gewone margriet in de volle bloei werd gemaaid. Dat leidde niet alleen tot groot onbegrip, maar ook tot het verdwijnen van deze soort.
Wilde solitaire bijen:
Groefbijen - Lasioglossum en Halictus
  Roodpotige groefbij H. rubicundus  
  Parkbronsgroefbij H. tumulorum  
  Gewone geurgroefbij L. calceolatum  
  Langkop smargdgroefbij L. morio  
  Matte bandgroefbij L. leucozonium Westrich (1989)
  Groepjes groefbij L. malchurum Westrich (1989)
  Kleine groefbij L. parvulum Westrich (1989)
  Kleigroefbij L. pauxillum Westrich (1989)
  Biggenkruidgroefbij L. villosulum Westrich (1989)
  Glanzende bandgroefbij L. zonulum Westrich (1989)
Overige bijen
  Grasbij Andrena flavipes  
  Maskerbijen Hylaeus  
  Tuinbladsnijder Megachile entuncularis  
  Tronkenbij Heriades truncorum  
  Wormkruidbij Colletes daviesanus)  
Dracht: nectar en oranje stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1-3. Heel vaak ontbreken de bijen. In de directe omgeving van een bijenstal kan gewone margriet druk worden bevlogen.
 
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare: bloem en plaat Bron plaat: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden
 
Platen gewone margriet - Leucanthemum vulgare - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
 
Margriet op de Waaldijk 2009
 
Detail vegetatie vorige foto
 
Afsluitdijk: margriet met oranje havikskruid en gewone rolklaver
 
Een wegberm met gewone margriet
 
Een spoordijk met gewone margriet (Den Bosch 1983)
 
Margriet in Zoetermeer (1997)
 
Margriet in Schiedam (1991)
 
Margriet in een wijkpark in Vlaardingen (1989)
 
Margariet in Maasland (links1996) en Gouda (rechts 2002)
 
Margriet in een natuurtuin in Den Andel (1997)
 
Margriet in een natuurtuin rond flat voor ouderen (Leeuwarden 1989)
 
Margriet in een wijkpark (Leeuwarden 1993)
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Tronkenbij
 
Wormkruidbij
 
Wormkruidbij
 
Wormkruidbij
 
Vuurvlindertje