Vlasbekje - Linaria vulgaris
Weegbreefamilie - Plantaginaceae; voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae
Hommelplant, drachtplant, bijenplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september (okt.)
Bloem: geel, en lang gespoord (met nectar); bloeiwijze een lange tros
Blad: blad grijsgroen, lijnvormig tot langwerpig, tot 8 cm lang
Vrucht: doorvrucht
Overige: stengels rechtopstaand of opgaand, maakt vooral in losse grond (tuinen) lange wortelstokken.
Hoogte: in grasland 0,3-0,6 m hoog; in ruigte tot ca. 0,8 m
 
 
 
 
, in weg- en spoorbermen, op spoordijken, haven- en industrieterreinen, en allerlei overhoeken, tussen het plaveisel en tegen straatmeubilair; zon- tijdelijk beschaduwd. Vlasbekje houdt het midden tussen en graslandplant en een pionierplant die zich ook in ruige vegetaties lang kan handhaven; kan pleksgewijs talrijk kan voorkomen, maar is zelden op grote schaal dominant.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen; veel op aangevoerd zand.
Toepassing: tuinen, tegel en geveltuinen. Deze soort kan zich door middel van lange wortelstokken in open omgewerkte grond explosief ontwikkelen en heeft dan ook vaak een andere groeiwijze. Zoals het bij veel andere graslandplanten het geval is: een soort die door concurrentie van andere planten (bij voorkeur grassen) in tuinen in toom gehouden moet worden.
Beheer: grazige vegetaties waarin deze soort talrijk voorkomt worden doorgaans 1x per jaar in september- begin oktober gemaaid.
Wilde solitaire bijen: Meer info: www.denederlandsebijen.nl
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
Dracht: nectar en geelachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1 (indien talrijk aanwezig en in de buurt van bijenvolken 3). In Ede werden vlasbekjes massaal door honingbijen bezocht. (hb4)
Het lijkt er op dat honingbijen niet op eigen kracht de bloemen kunnen binnendringen of dat ze de weg van de minste weerstand volgen. Meestal worden bloemen bezocht die al eerder door hommels zijn bezocht. Die hebben veel meer kracht om de boven- en onderlip van de bloem uit elkaar te drukken. Na het hommelbezoek is het voor honingbijen gemakkelijker is om de bloem zelf te openen. Bij het binnendringen strijken ze met de bovenkant van hun borststuk langs de stempel en de helmknopjes, die tegen bovenlip liggen. Doordat de stempel tussen de helmknopjes van meeldraden ligt, kan kruis- en/of zelfbestuiving plaatsvinden, maar dat leidt meestal niet tot rijpe zaden. Vooral bij honingbijen die aanzienlijk diep de bloem moeten binnendringen, blijft het stuifmeel aan de bovenkant van hun borststuk plakken. Hommels bijten ook een gat in het honingspoor, waar honingbijen en vlinders weer gebruik van maken.
 
Platen vlasbekje - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz) volgende platen
 
Platen vlasbekje- (bron links: Flora Batavia Jan Kops et al.; midden: Flora Danica Georg Christian Oeder et al.; rechts:Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora )
 
Bloeiwijze de planten kunnen sterk vertakt zijn vooral 2e bloei na maaien -
 
Fragment van een sterk vertakte plant in een tweede bloei na maaien
 
Fragment sterk vertakte plant
 
Bloem met honingspoor en nog groene doosvruchten met restant van de stijl
 
Voorkant bloem
 
Binnenkant bovenlip met 2 korte en 2 lange meeldraden en 1 stijl (bleekgroen)
 
Een bermtalud
 
Fragment
 
Grasland in de duinen
 
Een droge, schrale oeverkant
 
Een vijverkant in Ede
 
Vlasbekje in de stad -
 
Vlasbekje groeit in de stad ook in stenige milieus -
 
Tussen stoep en fietspad -
 
Fragment
 
Vlasbekje op een brede vluchtheuvel
 
Vlasbekje in ballastbed NS samen met gestreepte leeuwenbek (rechts)
 
Hommels: de aardhommel (links) breekt in terwijl die genoeg kracht heeft om de bloem te openen
 
Verregende aardhommels die zijn overvallen door een plensbui
 
Hier vlogen duizenden honingbijen en hommels op vlasbekje (industrieterrein Ede 2013)
 
Industrieterrein Ede 2013
 
Honingbij met weinig stuifmeel aan de achterpoten en veel op het borststuk -
 
Honingbij -
 
Honingbij met stuifmeelplaat op bovenkant borststuk
 
Honingbijen vaak met 3 tot 5 bijen op één tros
 
Honingbijen
 
Honingbijen: de bovenste bij verzamelt stuifmeel de onderste nectar via honingspoor
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbij -
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Luzernvlinder
 
Luzernvlinder zuigt nectar via hommelgat
 
Luzernvlinder zuigt nectar via bloem die door een grote hommel is geforceerd
 
Luzernvlinder zuigt nectar via bloem die door een grote hommel is geforceerd
 
Luzernvlinder zuigt nectar via bloem die door een grote hommel is geforceerd