Gewone rolklaver - Lotus corniculatus
Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant, vlinderplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: meii - september
Bloem: geel vaak oranjegeel, toppen van knoppen vaak rood, bloeiwijze hoofdjesachtig, kelktanden voor de bloei samenneigend
Blad: met vijftallig geveerde bladeren, het onderste paar lijken op grote steunblaadjes, maar de echte steunblaadjes zijn zeer klein
Vrucht: peul
Overige: stengels liggend tot opgaand en met merg gevuld; de variëteit Sativus die vaak in bermen wordt uitgezaaid heeft rechtopstaande, holle stengels
Hoogte/lengte: 0,1-0,4 m lang.
Onderscheidt zich van moerasrolklaver door de samengeneigde kelktanden voor de bloei.
Milieu & groeiplaats: vochthoudende tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, veelal kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems; in duinvalleien, graslanden en bermen, op dijken, spoorwegterreinen en in zandafgravingen; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen, in zeeklei- en veengebieden vrij zeldzaam.
Toepassing: Lotus corniculatus var. sativus (rechte rolklaver) wordt vaak in bermen en op dijktaluds uitgezaaid (geïmporteerd zaad uit Frankrijk?).
Beheer: vegetaties met gewone rolklaver zouden het beste in september kunnen worden gemaaid. Op matig voedselrijke bodems wordt er vaak begin juli al gemaaid. Dit verbreekt de synchronisatie met de bloembezoekende insecten: vooral wilde bijen. Gefaseerd maaibeheer is wenselijk. De overstaande gedeelte worden dan met de tweede maaibeurt mee gemaaid.
Wilde (solitaire) bijen:
Behangersbijen - Megachile
  Lathyrusbij M. ericetorum Is afhankelijk van vlinderbloemigen
  Gewone behangersbij M. versicolor  
  Grote bladsnijder M. willughbiella  
  Kustbehangersbij M. maritima  
  Tuinbladsnijder M.centuncularis  
  Zilverfluitje M. leachella  
  Blauwe metselbij Osmia caerulescens  
  Gouden slakkenhuisbij Osmia.aurulenta  
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
  Kleine wolbij Anthidium punctatum  
  Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella Is afhankelijk van vlinderbloemigen
  Grasbij Andrena flavipes  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht code 3.
 
Moerasrolklaver: bloeiwijze; kelktanden gewone rolklaver boven, moerrasrolklaver onderBron plaat gewone rolkaver: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885
 
Bloem geel vaak oranjegeel, toppen van knoppen vaak rood
 
Gewone rolklaver: bloeiwijze, knop en peulen
 
Gewone rolkalver in de duinen met o.m. hazenpootje, liggende klaver en kruipwilg
 
Rivierdijk - de Rijn bij Amerongen - met gewone rolklaver
 
Rivierdijk - de Rijn bij Amerongen - met gewone rolklaver en grasklokje
 
Gewone rolklaver langs het Calandkanaal vermoedelijk in gezaaid rond 1990
 
Fragment vegetatie met gewone rolklaver
 
Wegberm met gewone rolklaver
 
Fragment vegetatie wegberm met gewone rolklaver
 
Tuinbladsnijder
 
Grote bladsnijder
 
Icarusblauwtje zie ook onderkant
 
Icarusblauwtje onderkant vleugels
 
Rechte rolklaver - Lotus corniculatus var. sativus
 
Rechte rolklaver wordt in stadsbermen en op dijken vaak uitgezaaid
 
Rechte rolklaver met honingbij -
 
Rechte rolklaver met honingbij