Tuinjudaspenning - Lunaria annuus
Kruisbloemfamilie -Brassicaceae
Drachtplant, hommelplant, vlinderplant, bijenplant
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: april-juni (tot in juli)
Bloem: meestal roodpaars, veel minder vaak wit, kelkbladen hebben de kleur van de bloem; bloeiwijze een samengestelde tros
Blad: hartvormig, zwakbehaard, bladrand grof getand; onderste bladen langgesteeld, de bovenste zittend
Vrucht: hauwtje elliptisch, tussenschot zilverachtig doorzichtig (vandaar de naam)
Hoogte: 0,5-1,1 m
Overige: wortels met een sponsachtige verdichting, stengels met afstaande haren
 
 
Milieu: vrijwel alle vochtige en vochthoudende, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke lichte minerale bodems; op open grond in stadsplantsoenen, in bosranden, op braakliggende terreinen, steenglooiingen, spoorwegemplacementen en langs spoorwegen binnen de bebouwde kom; zonnig-halfschaduw.
Herkomst en verspreiding in Nederland: oorspronkelijk als sierplant uit Zuidoost-Europa, thans ook een veelvuldig verwilderde plant in het openbaar groen en bosranden die grenzen aan de bebouwing.
Toepassing: tuinen, tegel- en geveltuinen, openbaargroen. Een plant die in veel situaties kan worden toegepast.
Beheer: groeit alleen op open plaatsen; bij een niet te ruig plantsoenbeheer houdt de soort stand; onder beplanting voornamelijk lichtregulatie; vooral zijwaartse lichtinval is van belang.
Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena bicolor): rosse metselbij (Osmia rufa).
Dracht: nectar en lichtbruin stuifmeel. Indicatie voor dracht: Hb 3.
 
Bloem judaspenning
 
Bloem en kelk hebben dezelfde kleur
 
Bloeiwijze
 
Fragment top bloeiwijze
 
Plant in een bosrand
 
Houwtje met zaad (links), en tussenschot (de judaspenning) rechts
 
Een stadsplantsoen -
 
Bosplantsoen met verwilderde Judaspenning
 
Een beplant talud
 
Een erfafscheiding - deze begroeiing werd druk door honingbijen bezocht
 
Witte vorm verwilder in een boslrand
 
Beplanting langs een parkeerplaats
 
Een rommelhoekje in een tuin (op deze plek zijn de bijenfoto's gemaakt)
 
Een tegeltuintje
 
Tuinjudaspenning op een steenglooiing op Vlieland
 
Honingbijen
 
 
 
 
 
 
Aardhommel
 
 
Citroenvlinder