Wolfspoot - Lycopus europaeus
Lipbloemenfamilie - Lamiaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste)plant
Bloeiperiode: juni-augustus
Bloem: wit, bloeiwijze okselstandig
Blad: eirond tot langwerpig, ingesneden tot gezaagd, aan de voet vaak veerspletig;
Vrucht: splitvrucht
Overige: stengels licht behaard; plant met lange uitlopers
Hoogte: 0,3-1,5 m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte, voedselrijke bodems; in grazige vegetaties en ruigten, langs allerlei oevers en waterkanten onder meer sloten, stadsvijvers, kanalen, op natte steenglooiingen van kanalen, rivieren en grachten, langs plassen en poelen, op drooggevallen plaatsen als greppels, plassen en oude rivierarmen; verder in natte bossen en verlandingsvegetaties; verder ook in grazige vegetaties in primaire duinvalleien daar vaak met watermunt en heelblaadjes; zonnig.
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: vestigt zich meestal spontaan; verder in natuurtuinen; is in tuinen een tamelijk ruige en reproductieve soort die zich ook d.m.v. wortelstokken sterk kan uitbreiden
Beheer: langs waterkanten als ruigte beheren; nat graslanden 1 x per jaar in augustus maaien
Wilde solitaire bijen:
  Slobkousbij Macropus europaea  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen wolfspoot (Bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden.)
 
Stengel met bloeiwijze
 
Bloeiwijze
 
Vegetatie
 
Fragment vegetatie in een duinvallei
 
Vijverkant in Veenendaal (2012)
 
Honingbij ---
 
Honingbij ---
 
Honingbij ---
 
Honingbij
 
Slobkousbij
 
Bont zandoogje