Puntwederik - Lysimachia punctata
Primulafamilie - Primulaceae
Bijenplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni - augustus
Bloem: geel, aan de binnenkant vaak oranjerood aangelopen; kelk en kroonslippen klierachtig behaard; bloeiwijze aarvormig, maar bloemen in schijnkransen
Blad: bladeren in kransen van 3 of 5 of tegenoverstaand; eirond tot langwerpig, toegespitst, bladrand gewimperd
Vrucht: doosvrucht
Overige: stengels rechtopstaand en kort donzig behaard; wortelstokken in tegenstelling met grote wederik kort tot zeer kort; de stengels staan daardoor zeer compact bijeen
Hoogte: 0,8-1,0 m
 
Milieu: vochtige tot iets natte, vrij schrale tot voedselrijk bodems, verdraagt ook vrij droge bodems, maar dan vaak kwijnend; groeit op vrijwel alle bodemtypen; zowel volle zon als op beschaduwde plaatsen; in hoofdzaak een tuinplant; die zich op veel plaatsen kan vestigen door het deponeren van tuinafval; bosranden, stedelijke beplantingen, kanaaloevers, bermen, spoorwegterreinen, ruderale terreinen, industrieterreinen etc.
Herkomst en verspreiding in Nederland: een sierplant uit Oost- en Zuidoost-Europa; vaak verwilderd en vrij algemeen; de plant kan minstens tientallen jaren standhouden.
Fauna: ecologisch een zeer steriele plant, die weinig door insecten wordt bezocht.
Toepassing: veel in tuinen, plantenbakken, openbaar groen, parken, boomspiegels, tegel- en geveltuinen; uit ecologische overweging is het niet aan te bevelen om deze soort aan te planten. De plant kan zich zeer hardnekkig handhaven; de wortels groeien vaak tussen de wortels van andere planten waardoor de plant in tuinen vaak tientallen jaren achtereen opnieuw kan opduiken.
Beheer: kan als ruigte worden gemaaid; uitbreiding van deze soort buiten tuinen en parken is ongewenst!
Wilde solitaire bijen: wordt zeer zelden door slobkousbij bezocht; als dit het geval is groeit de plant waarschijnlijk op plekken waar grote wederik in de naaste omgeving voorkomt.
Dracht: wordt niet door honingbijen bezocht.
 
Puntwederik in een botanische tuin
 
Bloeiwijze
 
Bloemen
 
Bladeren
 
Links spoorweggreppel bij Onnen (Gr. 1985); rechts spoorwegtalud bij Voerendaal (Z-L. ca. 1985) Terug
 
Slobkousbijen verzamelen stuifmeel
 
Slobkousbijen verzamelen stuifmeel
 
Slobkousbijen verzamelen stuifmeel
 
Slobkousbijen verzamelen stuifmeel
 
Slobkousbijen verzamelen stuifmeel
 
Slobkousbijen verzamelen stuifmeel
 
Slobkousbijen verzamelen stuifmeel