Malva cretica
Kaasjekruidfamilie - Mavaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een (kort levende) vaste plant
Bloeiperiode: juli-augustus
Bloem: roze
Blad: gedeeld, met smalle bladslippen, bladrand stomp gezaagd
Vrucht: splitvrucht
Overige: een zeer ijle plant
Hoogte: 1,5-2.0 m
Opmerking: De bloemen verbleken snel.
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: In Zuid-Frankrijk op allelei stukjes grond: braakliggende gronden, open bermen, langs houtige begroeiingen; meestal op lemige grond al dan niet gemengd gesteenten. Groeit als tuinplant in Nederland op (matig) voedselrjke lemige of zandige, vochtige tot droge bodems, zon, zonnig
Herkomst: Zuid-Europa
Toepassing: tuinen, zaait zich uit maar levert meestal niet meer dan enkele planten op.
Beheer: in de buurt van de plant kleine plekken open houden. Is gevoelig voor winternatte bodems. Volwassen planten buigen snel om. Als ze solitair groeien, is dat te verhelpen door ze in het onderste deel (ca. 1/3) aan te binden.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: nectar (en stuifmeel/). Indicatie voor dracht: code Hb 3. op korte afstand (100-200 m) van een bijenstal
 
Plant (Is zeer en ijl is alleen goed tegen een blauwe lucht te fotograferen)
 
Fragment plant
 
Detail plant
 
Bloem
 
Stijlen (boven) en meeldraden (onder)
Stijlen en meeldraden
 
Onrijpen vruchten
 
 
Bladen onderaan de plant
 
Bladen hoog in de plant
 
Honingbijen zoeken nectar