Blauwe druifjes - Muscari botryoides
Aspergefamilie - Asparagaceae; voorheen Leliefamilie - Liliaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een bolgewas
Bloeiperiode: rond april
Bloem: blauw, bloeiwijze een aarvormige tros
Blad:lijnvormig;
Vrucht: ee doosvrucht
Hoogte: 0,1-0,25 m
Opmerking: lijkt heel veel op M. armenia
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, matig voedselrijke, neutrale tot kalkrijke bodems; van nature in korte, grazige vegetaties; in allerlei milieus, zelfs tussen het plaveisel; op zich is dat niet zo vreemd: in Zuid-Europa groeit deze soort ook in stenige bergweide en graslanden; zonnig tot licht beschaduwd.
Herkomst: Zuid-Europa en Klein-Azië; steeds meer verwilderd; werd ook als stinzenplant gebruikt.
Toepassing: tuinen, plantenbakken, openbaar groen, onderbegroeiing van goed lichtdoorlatende beplanting.
Beheer: in principe met rustlaten; op verzurende bodems licht mesten met organische mest of van tijd tot tijd de bodem omwoelen. In bodems die te veel met rust worden gelaten loopt de soort terug; Er blijft er op den duur alleen blad over
Wilde solitaire bijen:
  Zandbijen Andrena  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en grijsachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Blauwe druifjes - Muscari botryoides- (bron links: Flora Batavia Jan Kops et al.; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Blauwe druifjes - Muscari botryoides
 
Blauwe druifjes in een tuin
 
Verwilderde blauwe druifjes in een wegberm
 
Verwilderde blauwe druifjes in een tuin
 
Fragment graslandvegetatie
 
Blauwe druifjes in een gazon samen met madeliefjes
 
Blauwe druifjes als onderbegroeiing met veel zijwaarts invallend licht
 
Honingbijen met kleine klompjes grijsachtig stuifmeel
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Aardhommel
 
Klein geaderd witje
 
Dagpauwoog
 
Dagpauwoogmet Honingbij
 
Dagpauwook met Honingbij