Grote keverorchis - Neottia ovata (Listera ovata)
Orchideeën familie Orchidaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een een overbijvende(vaste) plant
Bloeiperiode: mei en juni.
Bloem: groen en tweezijdig symmetrisch; slanke, rijkbloemige tros.
Blad: in het onderste deel van de stengel twee stevige tegenoverstaande, eironde, donker groene bladen; hoger aan de stengel één of Twee schutbladachtige bladeren
Vrucht: een doosvrucht
Hoogte: 0,3-0,5m
Opmerking:
 
 
 
Milieu en groeiplaats: matig droge tot matig vochtige, schrale tot matig voedselrijke, basenrijke tot kalkhoudende, humeuze bodems (mergel, löss, zand, leem, zavel en lichte zeeklei). beschaduwd tot zonnig (soms volle zon). loofbossen (vooral in Zuid-Limbrug) bosranden, struwelen, hakhoutbossen taluds van holle wegen en spoorwegen allerlei graslanden kalkhellinggrasland in Zuid-Limburg en duinvalleien; op strooivelden van begraafplaatsen.
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam in Limbrug, het oosten van Overijsel en Gelderland en in de duinenten zuiden van Bergen.
Toepassing: heemtuinen (tuinen); groeit op beschaduwde en zonnige plekken in de border en in hooilandjes.
Beheer: grasland in de nazomer maaien.
Wilde solitaire bijen: Groefbij lasioglossum
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 4. In de buurt van een bijenstal. 1 x honingbijen op grote keverorchis waargenomen, bij een zeer grote populatie van deze plant.
 
Platen - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
Plant
 
Bloeiwijze
 
Bloem
 
Graslandvegetatie
 
Honingbijen verzamelen nectar