Watergentiaan - Nymphoides peltata --- (Watergentiaanfamilie - Menyanthaceae)
Bijenplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) waterplant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel; bloemkroon vergroeibladig en met gebaarde of gewimperde kroonslippen, 5-tallig
Blad: Bladen rond met hartvormige voet
Vrucht: vrucht een doosvrucht
nectarklieren: onvruchtbare schubvormige meeldraden aan de voet van de kroonslippen
Lengte: Stengels tot 2 m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: in voedselrijk, stilstaand tot zwakstromend zoet tot zeer zwak brak water met dunne modderlaag op een meestal kleiige bodems, maar ook op venig zand of kleiig veen; ontbreekt op puur veen; in oude doorbraakkolken langs de rivieren, oude rivierarmen, sloten, kanalen, watergangen, spoorsloten en stadsvijvers; heeft een hoge fosfaattolerantie; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen; in hoofdzaak in het rivierengebied en in laagveenstreken.
Toepassing: kan in grote tuin en stadsvijvers worden toegepast.
Beheer: ondiepe wateren moeten van tijd tot tijd worden gebaggerd (10-20 jaar); watergangen met een waterafvoerende functie waar watergentiaan dominant voorkomt, moeten mogelijk gedeeltelijk worden gemaaid met een maaiboot. Een vrije waterbaan is vaak voldoende voor een goede doorstroming.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen; bezoeken de bloemen vermoedelijk wel.
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 (niet te ver vanaf bijenvolken 5)
Opmerking: kan op kleiige bodems tot volledige dominantie komen.
 
Platen Watergentiaan - Nymphoides peltata: - (bron links:Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm ; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz) Terug
 
Watergentiaan - Nymphoides peltata Terug

 
Bloeiwijze Terug
 
Een boerensloot Terug
 
Een vijver in Den Bosch Terug
 
Een wetering Terug
 
Aardhommel Terug
 
Aardhommel Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Kleine vos Terug