Kruipend Stalkruid - Ononis repens subsp. repens
Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: roze tot paarsachtig, bloeiwijze okselstandig en alleenstaand
Blad: enkelvoudig tot 3-tallig en  sterk  klierachtig behaard
Vrucht: een peul
Overige: stengels meestal liggend,  wollig behaard en aan de voet verhout; in de duinen meestal zonder dorens; langs de rivieren en in Zuid-Limburg  meestal met korte niet stekende dorens;
Hoogte/lengte: 0,05-0,3 m
 
 
 
Kattendoorn en kruipend stalkruid werden aanvankelijk als afzonderlijke soorten gezien; vooral in Zuid-Limburg kwamen tijdens het spoorweginventarisaties (1980-1995) in hoofdzaak (relatief lang) gedoornde planten van kruipend stalkruid voor die tussen de duinvorm van kruipend stalkruid en kattendoorn in stond. Onderscheid in ondersoorten werd pas in de 21 druk van de Heukels flora gemaakt.
Milieu & groeiplaats: zomerdroge, voedselarme, kalkhoudende, zandige tot lemige bodems; op min of meer open grazige plaatsen, in schrale weg- en spoorbermen en op spoorwegemplacementen die met duinzand zijn aangelegd; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in het duingebied, vrij zeldzaam in het rivierengebied en in Zuid-Limburg
Beheer: wordt in de duinen door natuurlijke processen in stand gehouden, op dijken door maaien (september) en of extensieve begrazing.
Wilde solitaire bijen voor beide ondersoorten:
Behangersbijen - Megachile
  Lathyrusbij M. ericetorum Is afhankelijk van vlinderbloemigen
  Grote bladsnijder M. willughbiella  
  Kustbehangersbij M. maritima  
  Tuinbladsnijder M. centuncularis  
  Goudenslakkenhuisbij Osmia aurulenta  
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
  Kleine wolbij Anthidium . punctatum  
Dracht: stuifmeel. Indicatie voor dracht Code 1
 
Planten kruipend stalkruid: (Bron: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora (1901-1905)
 
Planten kruipend stalkruid: (Bron Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm).
 
Bloem kruipend stalkruid
 
Stengel met klierharen
 
Fragment plant met kleine klaver
 
Fragment vegetatie met kruipend stalkruid --
 
Fragment vegetatie met kruipend stalkruid
 
Kruipend stalkruid met geel walstro
 
Fragment vegetatie met kruipend stalkruid met geel walstro en gewoon duizendblad
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder