Kattendoorn - Ononis repens subsp.spinosa
Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: roze tot paarsachtig, bloeiwijze min of meer trosvormig, bloemen okselstandig alleenstaand, in de oksels van de bovenste stengelbladeren
Blad: meestal 3-tallig; deelblaadjes lijnvormig tot eirond en gewoonlijk met een spitse top
Vrucht: een peul
Overige: stengels rechtopstaand tot  liggend, met weinig klierharen; jonge twijgen met 2 dichte haarrijen; dorens vaak in paren bij elkaar, stengelvoet verhout;
Hoogte: 0,2-0,6 m
 
 
Kattendoorn en kruipend stalkruid werden aanvankelijk als afzonderlijke soorten gezien; vooral in Zuid-Limburg kwamen tijdens het spoorweginventarisaties (1980-1995) in hoofdzaak (relatief lang) gedoornde planten van kruipend stalkruid voor die tussen de duinvorm van kruipend stalkruid en kattendoorn in stond. Onderscheid in ondersoorten werd pas in de 21 druk van de Heukels flora gemaakt.
Milieu & groeiplaats: vochthoudende tot zomerdroge, matig voedselrijke, kalkhoudende zand-, löss- en zavelige bodems; op grazige plaatsen, in weilanden, duinen, wegbermen, op dijken en spoordijken; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in het rivieren- en het duingebied en hier en daar in Zuid-Limburg
Beheer: op plekken die worden begraasd is maaien niet nodig; op andere plaatsen, als verschraling noodzakelijk is, kan maaien in de nazomer of eventueel rond half mei gewenst zijn.
Wilde solitaire bijen voor beide ondersoorten:
Behangersbijen - Megachile
  Lathyrusbij M. ericetorum Is afhankelijk van vlinderbloemigen
  Grote bladsnijder M. willughbiella  
  Kustbehangersbij M. maritima  
  Tuinbladsnijder M. centuncularis  
  Goudenslakkenhuisbij Osmia aurulenta  
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
  Kleine wolbij Anthidium . punctatum  
Voor foto's wilde bijen zie ook bij kruipend stalkruid.
Dracht: lichtbruin/geelbruin stuifmeel. Indicatie voor dracht Code 3.
 
Platen kattendoorn: (Bron: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen)
 
Platen kattendoorn: (Bron: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885)
 
Kattendoorn bloeiwijze
 
Kattendoorn plant
 
Kattendoorn met pastinaak op dijktalud
 
Vegetatie met kattendoorn op een begraasd dijktalud
 
Vegetatie met kattendoorn op gemaaid dijktalud in juli
 
Hergroei van kattendoorn op een gemaaid dijktalud
 
Een berm van oprit brug
 
Lathyrusbij
 
 
 
 
 
Grote wolbij
 
Grote bladsnijder
 
Tuinbladschijder
 
Aardhommel op kattendoorn
 
Aardhommel op kattendoorn