Bleke klaproos - Papaver dubium-
Papaveraceae - Papaverfamilie----
Hommelplant, drachtplant.
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: mei-augustus
Bloem: rood en alleenstaand
Blad: langwerpige tot eirond, dubbel veerdelig met l smalle en weinig gekartelde slippen. .
Vrucht: een doosvrucht met smal met 5 tot 9 stempelstralen
Overige: stengels met aangedrukte borstelharen; bevatten wit melksap.
Hoogte: 0,2-0,6 m
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochthoudende tot droge matig voedselrijke zandige tot zavelige en lemige open bodems en licht klei; akkeronkruid; op open plaatsen; in open bermen, spoorwegterreinen en braakliggende terreinen; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: buiten Drenthe en de IJssel-meerpolders vrij algemeen
Toepassing: kan in nieuw aangelegde bermen, bloemenweide en tuinen worden uitgezaaid.
Beheer: De bodem geheel of pleksgewijs open houden (ondiep ploegen of eggen)
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.
 
Platen bleke klaproos
 
Zaaddoos bleke klaproos heeft 5 tot 9 stempelstralen
 
Bleke klaproos met 5 tot 9 stempelstralen, links een nog onrijpe zaaddoos
 
Gedeelte spoorwegterrein in Veendendaal -
 
Gedeelte spoorwegterrein in Veendendaal
 
Een oude begraafplaats
 
Een achtertuin met bleke klaproos